Zlaté promócie na "Veterine"

KOŠICE - Dvadsaťdeväť absolventov Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach si v pondelok pripomenulo sviatočné chvíle, ktoré prežili pred 50 rokmi a z rúk rektorky Jany Mojžišovej, si v aule univerzity prebrali svoje druhé, už zlaté diplomy. Tak ako si kedysi svoje diplomy slávnostne preberali v prítomnosti svojich rodičov, tak ich teraz na tejto slávnosti sprevádzali ich deti i vnúčatá. 

V akademickom prostredí na Slovensku sú zlaté promócie skôr výnimočnou udalosťou, ale na UVLF v Košiciach sa ich organizovanie už stalo tradíciou. Tento rok sa konal ich 12 ročník a svoje prvé promócie si tentoraz pripomenuli absolventi z roku 1966.Univerzita si svojich bývalých absolventov veľmi váži a odovzdaním diplomov vyjadruje úctu, vďaku a hrdosť na ich prácu a na všetko to, čo jej bývalí študenti počas polstoročia dokázali.„Už počas svojich študijných rokov ste sa svojimi početnými aktivitami javili ako ročník aktívny a zanietený pre študentskú odbornú činnosť, v ktorej ste získali popredné miesta v rôznych súťažiach, a isto aj vám ostali v pamäti spomienky na bohaté kontakty so študentmi družobných vysokých škôl počas výmenných praxí“, povedala v slávnostnom príhovore prof. Jana Mojžišová.Pripomenula, že niektorí absolventi ani odtiaľto neodišli a svoju profesionálnu kariéru spojili s touto školou. Napríklad Dušan Magic, či Viera Bajová, ktorí na škole pôsobili dokonca v najvyšších akademických funkciách. Jubilejní absolventi využili možnosť opäť sa prejsť po areáli školy a pozreli si, ako sa ich alma mater od čias ich štúdia zmenila. Počnúc samotným názvom školy, novo zrekonštruovanou aulou, či novými pracoviskami  - piatimi novými klinikami, novými pavilónmi, ustajňovacími priestormi.

Absolventský ročník 1966 bol veľmi úspešný. „Boli ste to vy,ktorí ste tvorili základ úspešného volejbalového a futbalového oddielu školy, niektorí z vás sa úspešne realizovali v jazdeckom oddiele či napĺňali svoje poľovnícke záujmy. Máte za sebou plodný, zmysluplný a užitočný život, uplatnili ste sa vo veterinárnej profesii nielen doma, ale viacerí z vás aj v zahraničí, kde ste pôsobili ako experti. Niektorí ste sa po zmene spoločenských podmienok uplatnili v súkromnej praxi, niektorí aj v podnikateľskej sfére mimo našu profesiu. Nech už vás život zavial kdekoľvek, nech ste už pôsobili na akýchkoľvek postoch, som si istá, že ste dostáli svojmu promočnému sľubu spred päťdesiatich rokov. Za všetko, čo ste urobili, čo ste dokázali, čo ste prekonali vám patrí naše uznanie, naša vďaka a naša úcta“, poďakovala na záver prof. Jana Mojžišová všetkým absolventom tejto úspešnej, milej a dojímavej akcie.

(nn, em)

Zdroj: 
kosickespravy.sk