Živé IT projekty

KOŠICE – Výučba na vysokej škole dostáva nový rozmer. 14 zadávateľov z praxe, 116 študentov v 29 tímoch, 29 reálnych IT riešení pre prax a SCRUM metóda vo vzdelávacom procese. Jedinečným prepojením praxe a vzdelávania v klastri Košice IT Valley vznikol projekt, ktorý nemá na Slovensku obdoby.  

Projekt riešením zaujímavých problémov z praxe vytvára podmienky pre spoluprácu študentov Fakulty elektrotechniky a informatiky TU Košice priamo s budúcimi zamestnávateľmi v praxi. Študenti tak dostávajú možnosť zažiť riešenie projektu vo všetkých projektových fázach a zároveň možnosť pochopiť dôležitosť obchodného potenciálu vytvoreného riešenia. Na druhej strane dochádza k prenosu skúseností z praxe na univerzitu a podpore aktívnej spolupráce  univerzít a praxe na projektovej báze, čo vedie k vzájomnej motivácii vedúcej k zlepšeniu výsledkov vzdelávania. Do projektu sú v jeho prvom roku zapojené spoločnosti Astound Commerce s.r.o., bart.sk s.r.o., ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov, Fpt Slovakia, s.r.o., GEODETICCA, s.r.o., GlobalLogic Slovakia s.r.o., IBM Slovensko, spol. s r.o., NESS KDC s.r.o, PWC Avis, s.r.o., Siemens Healthcare s.r.o., Software AG Development Center Slovakia, s.r.o., Stredná priemyselná škola dopravná, Košice, T-Systems Slovakia s.r.o. a Wirecard Technologies GmbH.  

Klaster, ktorý dnes reprezentuje vyše 8500 zamestnancov v IKT, aktívne využíva benefity prepojenia akademickej sféry, verejného a súkromného sektora. „Tento projekt predstavuje to, ako by mala výučba v 21. storočí vyzerať. IT v Košiciach je dnes na svetovej úrovni a je na čase na túto úroveň dostávať aj vzdelávanie na Slovensku. A práve o to nám ide. Je skvelé, že máme v rámci klastra zastúpenú každú sféru a tento projekt je začiatkom novej éry v IT vzdelávaní v Košiciach.“ hodnotí Ivan Hruška, predseda Správnej rady Košice IT Valley a zástupca spoločnosti GlobalLogic Slovakia, jeden zo zadávateľov tém pre študentov.  

„Študenti vedia podať výnimočné výkony, ak sú správne motivovaní. A nielen študenti, ale všetci zúčastnení na vzdelávaní. Spolupráca študentov a pedagógov s odborníkmi z praxe na živých  IT projektoch je vynikajúcou motiváciou. Študenti spolupracujú s budúcim zamestnávateľom, pedagógovia spoznávajú zamestnávateľov a odborníci z praxe sa oboznamujú so vzdelávaním a jeho špecifikami. V rámci projektu študenti dostanú možnosť vytvárať reálne projekty a okúsiť život v podnikateľskom prostredí s jeho špecifikami ešte predtým, ako sú aktívni v pracovnom procese, kde musia pripravovať výstupy inak ako je vo vzdelávaní bežné.“ hovorí Jaroslav Porubän, vedúci Katedry počítačov a informatiky, Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach.    

(em, kk – itvalley)

Zdroj: 
kosickespravy.sk