Všetko o nerastných surovinách

KOŠICE - Od roku 2013 sú organizované univerzitné dni nerastných surovín (RMUDs - Raw materials university day´s), ktorých hlavnou prioritou je podpora zručností a udržanie, prípadne zvyšovanie zamestnanosti v surovinovom odvetví.

Spolurganizátorom Európskeho dňa surovín je Fakulta Berg a Hutnícka fakulta. Dnes surovinové odvetvie nie je len o ťažbe a úpravách surovín, ale v dnešnej dobe najmä o inováciách v priemysle a racionálnom využívaní týchto zdrojov. 

Dekan FBERG Michal Cehlár nám prezradil ako vníma tento deň:

"Európsky deň surovín sa tento rok koná v Košiciach a spojili sme ho cielene s Dňom otorených dverí TUKE, aby sa informovanosť dostala najmä medzi mladých ľudí, ktorí sú budúcnosťou Európy. Za Fakultu BERG a za kvalitu vzdelávania môžem pokojne povedať, že zo skúsenosti ich budúce pôsobenie nekončí len v Košiciach, ale vďaka kvalitným študijným programom sú v surovinovom odvetví naši absolventi uplatniteľní v celej Európskej únii a presne toto je našim cieľom."

V rokoch 2013 a 2014 boli organizované dni nerastných surovín  v Nemecku, Španielsku, Grécku a Taliansku, kde sa zúčastnilo až 700 účastníkov. V rokoch 2014 -2020 je v pláne zorganizovať sériu podujatí v rôznych členských štátoch. Tieto podujatia by mali ukázať praktické príklady pracovných príležitostí v prieskume, ťažby surovín, spracovaniu, ale aj recyklácie.

Zároveň sa na Univerzite bude konať i Deň otvorených dverí na Technickej univerzite. Organizátori očakávajú účasť niekoľko tisíc stredoškolských študentov, ako i samotných poslucháčov TU.  Odvetvie surovín čelí rastúcim nedostatkom kvalifikovaných odborníkov a to najmä medzi mladými ľuďmi. Predovšetkým aj kvôli slabému šíreniu sa do povedomia verejnosti o význame surovín pre európsku spoločnosť a hospodárstvo.

Dopyt po dobre informovaných a kvalifikovaných odborníkov stále rastie. A to napriek skutočnosti, že Európa má mnoho univerzít, ktoré majú dlhoročné tradície a vynikajúce programy v oblasti nerastných surovín. V rámci projektu Global Europe Európska komisia začala stratégiu EÚ v oblasti surovín už v roku 2008. The Raw Materials Initiative – Iniciatíva surovín zdôrazňuje dôležitosť prístupu k surovinám. Spolupráca medzi priemyselnými organizáciami a univerzitami špecializovanými na príslušné oblasti by tak priniesla pridanú hodnotu tejto iniciatívy.

Tento deň môže tiež slúžiť ako základ pre budúce rokovania s regionálnymi orgánmi. Už teraz sa zvyčajne tohto dňa zúčastňujú významné osobnosti, ako sú komisári, poslanci Európskeho parlamentu, ministri, zástupcovia akademickej sféry, priemyslu a to najmä z krajín, kde sa akcia koná.

Na Európskom dni nerastných surovín v Košiciach sa zúčastní aj  eurokomisár zodpovedný za energetiku Maroš Šefčovič. 

Deň nerastných surovín zvyčajne otvára rektor príslušnej univerzity, kde príhovorom prispievajú aj iní vysokí predstavitelia.  Po príhovoroch nasledujú prednášky a diskusia o inovatívnych metódach a technológiách v oblasti nerastných surovín s cieľom dostať sa do povedomia mladých ľudí.

(em)

 

Zdroj: 
kosickespravy.sk