„Veterina“ medzi najlepšími v Európe

KOŠICE - Veľký úspech košickej univerzity. Univerzita veterinárneho lekárstva sa dostala do top rebríčka európskych univerzít. Po napätom čakaní dostala UVLF v Košiciach výsledok hodnotenia expertov EAEVE (Európske združenie inštitúcií pre veterinárske vzdelávanie so sídlom vo Viedni), ktorí hodnotili univerzitu v rámci procesu medzinárodnej evalvácie a akreditácie. 

Pri minuloročnej októbrovej návšteve tímu expertov bola univerzita upozornená na nedostatky, ktoré boli odstránené veľmi rýchlo. Nové vedenie na čele s rektorkou profesorkou Janou Mojžišovou zvládlo za pár mesiacov to, čo na iných školách trvalo aj roky. Aby bol tento stav po 11 mesiacoch posúdený, požiadala prof. Jana Mojžišová, riaditeľa ESEVT (European System of Evaluation of Veterinary Training) profesora Pierra Lekeuxa o opakovanú návštevu univerzity. Tím tvorený špičkovými odborníkmi z Francúzska, Fínska a Veľkej Británie navštívil UVLF v Košiciach pred mesiacom. So svojimi kolegami mal neobmedzený prístup k požadovaným informáciám, zariadeniam a jednotlivcom počas celej návštevy. Výsledky kontroly dopadli vynikajúco a univerzita má dôvod na veľkú radosť. UVLF v Košiciach sa vďaka nasadeniu všetkých zamestnancov môže popýšiť tým, že sa medzi 96 existujúcimi európskymi veterinárskymi univerzitami priradila k tým jedenástim najlepším univerzitám v Európe, ktoré sú evalvované a akreditované. Ocitla sa tak v spoločnosti tých naj prestížnejších veterinárskych univerzít z Rakúska, Belgicka, Dánska, Fínska, Maďarska, Talianska, Holandska, Nórska, Švajčiarska a Veľkej Británie.

 

(em, nn)

Zdroj: 
kosickespravy.sk