Študenti Veteriny v Poľsku

KOŠICE - Po októbrovej výmene so študentmi veterinárnej medicíny z Budapešti, Brna a Poznane, ktorí navštívili Univerzitu veterinárskeho lekárstva  a farmácie v Košiciach nasledovala výmena s hlavným mestom Poľska - Varšavou. 

Šesťdňový pobyt budúcich poľských veterinárov mal bohatý program. Okrem prehliadky mesta, workshopov z oftalmológie, ultrasonografického vyšetrenia, osvojovania si praktických cvičení z chorôb koní, prednášok o vírusových ochoreniach, návštevy planetária a AquaTerra klubu navštívili aj Vysoké Tatry.

„Spolu s Danielou Rolkovou organizujem a pripravujem program počas výmeny. Súčasne vediem  praktické hodiny na klinike koní pre študentov. Program sa vždy snažím prispôsobiť študentom, ich doterajším vedomostiam z veterinárnej medicíny a na základe toho čo preferujú. Okrem výučby na Univerzite je program obohatený aj o kultúrnu časť. Počas každej výmeny sa snažíme pripraviť pestrý, zaujímavý ale aj vzdelávací program, ktorý bude lákať ďalších nových študentov z celého sveta,“ vysvetľuje Petra Horňáková, ktorá je s Danielou Rolkovou zodpovedná za realizáciu a sprostredkovanie výmien medzi členskými krajinami IVSA, organizácie celosvetovo združujúcej veterinárnych študentov.

Po návrate poľských študentov domov vycestovali do Poznane ich košickí kolegovia, ktorí sa v Poľsku stretli s budúcimi veterinármi z Maďarska a Čiech vďaka výmennému programu IVSA. Ich itinerár bol poriadne nabitý.

„Prešli sme si univerzitu, zoznámili sa s jej históriou i súčasnosťou. Absolvovali sme lekciu poľštiny a mali pripravený aj kultúrny program spojený s večerou na ktorej sa podávali tradičné poľské jedlá a nápoje“, hovorí. Ďalej dodáva, že veľmi zaujímavá bola aj prehliadka mesta a múzea, počas ktorej sa naši študenti zoznámili s históriou nielen samotného mesta ale i Poľska.

Na záver porovnala Petra Horňáková obe univerzity. UVLF v Košiciach má množstvo výhod. Medzi jej predností patrí úzky kontakt s pacientmi, dobrá kooperácia s vyučujúcimi a  získavanie praktických skúseností a vedomostí na jednotlivých klinikách.

IVSA - Slovakia je veľmi aktívnou organizáciou, ktorá v nasledujúcich mesiacoch pripravuje zaujímavú výmenu s Belgickou univerzitou sídliacou v Gente a tiež s Univerzitou v Rumunsku - Cluj Napoca.

(nn, em)

Zdroj: 
kosickespravy.sk