QR kódmi hodnotia učiteľov

KOŠICE - Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je jednou z prvých škôl na Slovensku, ktorá začala používať QR kódy na hodnotenie učiteľov. Tento moderný systém je na univerzite v prevádzke od septembra 2015. Podľa informácií z Portálu vysokých škôl, ktorý systém pripravil, išlo v prípade registrácie učiteľov UVLF určite o najhromadnejšie zapojenie sa do systému v porovnaní s ostatnými školami a pri registrácii veterinárov vznikol doslova nápor registrujúcich sa.

Prvým krokom k spusteniu tohto nového systému hodnotenia bolo to, že každý učiteľ si na dvere svojej kancelárie alebo vedľa na nejaké viditeľné miesto umiestnil svoj QR kód, pred ktorý študent priloží svoj smartfón so stiahnutou aplikáciou, zosníma ho a zhodnotí učiteľa. Hodnotí sa použitím hviezdičiek alebo slovne.

Podľa vyjadrenia rektorky univerzity Jany Mojžišovej má hodnotenie učiteľov prostredníctvom QR kódov veľkú perspektívu: „Je rýchle, efektívne, hodnotí sa elektronickou formou, čím sa šetrí aj papier aštudenti sa po prednáške či cvičeniach nezdržiavajú vyplňovaním hárkov ako kedysi.“ Ako ďalej dodala, „hodnotenie QR kódmi trebamedzi študentmi spropagovať ešte viac cez študentský portál alebo Facebook.“

Ako Jana Mojžišová povedala, po prvom semestri fungovania QR kódov sú výsledky pre učiteľov univerzity veľmi priaznivé, pretože všetky hodnotenia pedagógov sú pozitívne, čo znamená, že študenti sú s ich kvalitou spokojní.

Študenti sa do systému prihlasujú pomocou niektorej zo sociálnych sietí, ale ich meno môže ostať v anonymite. Hodnotenie takto zlepšuje kvalitu vyučovania a prístup k študentom, pretože podľa hodnotení učiteľ zistí, čo by na jeho hodine uvítali a čo by mohol zmeniť.

(em, nn)

Zdroj: 
kosickespravy.sk