Primátor sa stretol s aktivistami

KOŠICE – V nedeľu (21.8.) sa na pôde magistrátu uskutočnilo stretnutie primátora Richarda Rašiho s lídrom aktivistov, združujúcich sa pod názvom „Nezaplatím EEI ani cent – občianska neposlušnosť“, Henrichom Burdigom a Ladislavom Lörincom – „Kosice: Nechcem platit EEI za parkovanie pred blokom“, ktoré sprostredkoval poslanec Mestského zastupiteľstva Otto Brixi.

Primátor Richard Raši po stretnutí povedal: „V prvom rade som rád, že sme sa stretli. Osobný rozhovor považujem za vhodnejší a profesionálnejší, než vymieňanie si názorov cez médiá. Ukazuje sa, že veľká časť kritiky občanov smeruje ku konkrétnym organizačným a technickým detailom parkovacieho systému, ktorých doladenie v rozumnom čase by nemalo byť neprekonateľným problémom. Je to úloha pre expertov. Navrhujem preto utvoriť skupinu odborníkov, do ktorej svojich ľudí nominuje mesto i zástupcovia občanov. Táto skupina bude mať za úlohu navrhnúť vhodné úpravy, ktoré budú následne zapracované do Všeobecne záväzného nariadenia“.

Primátor v záujme korektného dialógu ponúkol tiež okrúhly stôl pre odbornú diskusiu o parkovaní. Ako ale zdôraznil, je potrebné si uvedomiť, že všetky návrhy musia ísť v súlade so zákonmi a normatívnymi aktami mesta. V tejto súvislosti Richard Raši predložil aktivistom návrh na jednoznačné odsúdenie násilia páchaného na cudzom majetku a majetku mesta". Text deklarácie je prílohou tejto tlačovej správy a bude v najbližších dňoch k dispozícii širokej verejnosti vo forme podpisových hárkov.

Primátor zároveň informoval, že pri otváraní Všeobecne záväzného nariadenia,  bude možné robiť všetky úpravy tak, aby parkovanie bolo čo najideálnejšie a reflektovalo na čo najviac požiadaviek občanov, pričom musí ostať zabezpečená možnosť pre rezidentov zaparkovať čo najbližšie pri mieste svojho bydliska. Dovtedy sa tiež ukáže, čo všetko je potrebné upraviť.

(em)

Zdroj: 
kosickespravy.sk