Potvrdená akreditácia pre UVLF

KOŠICE - Záujemcovia o štúdium na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF)  v Košiciach už majú istotu, že môžu získať  vzdelanie na plne akreditovanej univerzite. Ako jedinej svojho druhu na Slovensku sa jej v priebehu vlaňajška podarilo výrazne etablovať  na vnútroštátnej i medzinárodnej  úrovni.  Po úspešnej medzinárodnej evalvácii a akreditácii vlani v novembri  v týchto dňoch  minister školstva Peter Plavčan oficiálne oznámil rektorke univerzity Jane Mojžišovej, že UVLF obhájila univerzitný status. 

O 180 stupňov sa tak otočila situácia košickej veteriny spred roka. Vlani vo februári  bola UVLF nútená verejnosti  oznámiť, že pre akademický rok 2016/2017 nebude prijímať prihlášky na štúdium farmácie.  Dôvodom bolo pozastavenie akreditácie školy, hrozilo jej odňatie univerzitného titulu, dokonca odborná degradácia . Škola bola vyzvaná na odstránenie nedostatkov, ktoré bránili v zachovaní jej dovtedajšieho začlenenia medzi univerzitné vysoké školy na Slovensku. Po roku enormnej snahy je situácia diametrálne odlišná.   

 

„Vysoká škola prijala dostatočné opatrenia na odstránenie nedostatkov v kritériu KZU – 1 z komplexnej akreditácie“, zhrnula Akreditačná komisia na svojom 99. zasadnutí , ktoré sa konalo 24. - 25. januára 2017 v Bratislave. Zároveň odporučila ministerstvu školstva ponechať jej začlenenie medzi univerzitné vysoké školy. „V zmysle uvedeného Vám oznamujem, že Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach zostáva univerzitnou vysokou školou,“  potvrdil v liste z februára 2017 minister P. Plavčan.

 

„Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v  Košiciach za ostatné obdobie prešla veľký kus cesty ku kvalite. Obhájila svoje zaradenie medzi univerzitné vysoké školy v rámci národnej akreditácie a na základe výsledku medzinárodnej evalvácie a akreditácie bola zaradená medzi 12 najlepších veterinárskych vysokých škôl v Európe“, zhrnula pozitívne správy rektorka UVLF profesorka J. Mojžišová.  Univerzita sa podľa nej výrazne etablovala na slovenskom i európskom vzdelávacom trhu ako kvalitná a moderná inštitúcia.  „Zvyšuje sa hodnota diplomu jej absolventov, ktorí  získavajú punc kvality a sú viac žiadaní na trhu práce“, dodala na margo dôsledkov pozitívneho  obratu.  Rektorka, ktorá  sa ujala vedenia UVLF  v januári 2015, pripomenula  prednosti jej štúdia medzi ktoré patrí nielen praktická výučba na špecializovaných klinikách, v univerzitnej lekárni  a na školských farmách, ale aj v novootvorenej Univerzitnej veterinárnej nemocnici.

 

Uchádzačom o štúdium na UVLF ostáva na podanie prihlášok už len niekoľko dní. Posledným dňom na podanie prihlášky je 15. marec 2017.

 

(em, ľk)

Zdroj: 
kosickespravy.sk