Pacientami sú sovy

KOŠICE - Odborníkov tešia výskyty sovy dlhochvostej na nížine, teda mimo oblastí jej známeho hniezdenia. Potvrdzujú to aj prípady, kedy táto sova potrebovala pomoc človeka. 

Na košickej klinike ošetrovali najmä traumatizované jedince, najčastejšie zranené po zrážke s autami.

„Pozorovateľov vtáctva prekvapil doposiaľ najvyšší počet horského druhu, sovy dlhochvostej, mimo jej hniezdny areál. Od jesene 2017 sa druh početne vyskytoval v lesoch nížin, alebo dokonca parkov. Z hľadiska veľkosti naša druhá najväčšia sova mohla z niektorých teritórií vytlačiť sovu lesnú. Výskyt v tomto období môže tiež súvisieť s potulkami či migráciou niektorých jedincov z vyšších polôh na Slovensku, prípadne zo severu či severovýchodu Európy. Zdržiavajú sa tam, kde nájdu dostatok potravy – najmä hraboše a iné drobné cicavce,“ uviedol Roman Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku.

Často sú to okraje ciest, kam hlodavce doslova utečú z hlboko rozoraných polí a nachádzajú tu tiež zvyšky plodín, vytrúsených pri prevoze. Sovy, ale tiež dravce, sa často pri love dostanú do kolízie s autom, alebo sa zrania, keď ich vtiahne vzdušný vír.

„Počas tejto zimy sme poskytli prvú pomoc a následnú starostlivosť už viac než 10 jedincom sovy dlhochvostej, väčšina z nich bola traumatizovaná nárazom. Tak isto medzi pacientmi evidujeme nárast počtu jastraba krahulca,“ informoval Ladislav Molnár z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie.

Príčinou stretu s autami môže byť to, že vodiči zareagujú na živočíchov neskoro a nedokážu sa im už vyhnúť. Obzvlášť sovy, nezriedka oslepené svetlami automobilov, nedokážu tak rýchlo vzlietnuť. Preto treba zvýšiť pozornosť počas jazdy aj z tohto dôvodu.

(fek)

Zdroj: 
kosickespravy.sk