Odovzdali petíciu

KOŠICE – Nová koncepcia parkovania v meste, je naďalej pre niektorých občanov témou číslo jedna. 

V pondelok (7.11.) aktivisti predložili na magistrát petíciu s vyše 17 tisíc podpismi obyvateľov, ktorí nesúhlasia s koncepciou parkovania v réžií EEI. Po zaevidovaní petície na podateľni, aktivisti sa chceli osobne stretnúť aj s primátorom. Aktivisti naňho apelovali, aby petíciu bral vážne. Richard Raši im sľúbil, že petíciu preveria v zmysle zákona, ale ako dodal o Košiciach musia rozhodovať Košičania: „V Košiciach žije 240 000 obyvateľov a v desiatich rezidentských zónach takmer 40 000 Košičanov.  Na petičných hárkoch je približne 17 300 podpisov. Považujeme za potrebné zistiť, koľko Košičanov petíciu podporilo a koľko bolo nekošičanov. Sme totiž presvedčení o tom, že o Košiciach majú rozhodovať Košičania. Po overení správnosti údajov, uvedených na petičných hárkoch, budeme informovať verejnosť aj o tom, ako podporili petíciu tí Košičania, ktorých sa zavedenie nového systému parkovania bezprostredne týka a ktorým tento systém vyriešil dlhodobý problém s parkovaním.“

 

Najbližšie sa bude rokovať o parkovaní na decembrovom zastupiteľstve. Poslanci sa na ňom budú zaoberať pripomienkami občanov k parkovaniu v nových rezidenčných zónach 1 – 10.  K predloženej petícií nám mesto poslalo nasledovné stanovisko:

„Mesto Košice bude postupovať pri vybavení predloženej petície o parkovaní v súlade so zákonom o petičnom práve tak, ako v prípade všetkých ostatných petícií. Znamená to, že bude preverená čitateľnosť, úplnosť a pravdivosť údajov osôb, ktoré petíciu podporili. V prípade nejasností, nepresností alebo nutnosti vyžiadať si doplnenie údajov z petičných hárkov bude mesto Košice komunikovať s osobou oprávnenou na zastupovanie signatárov petície v styku s orgánom verejnej správy.“

 

(em)

Zdroj: 
kosickespravy.sk