Ocenenie za kvalitu pre „Veterinu“

KOŠICE - UVLF v Košiciach sa môže pochváliťvýznamným Ocenením zlepšenia výkonnosti, ktoré získala v súťaži Národná cena SR za kvalitu (CAF). Súťaž, ktorá je svojimi kritériami porovnateľná s národnými cenami za kvalitu udeľovanými takmer vo všetkých európskych krajinách každoročne vyhlasuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

Ocenenie si v utorok (8.11.) v bratislavskom Primaciálnom paláci prevzali rektorka UVLF v Košiciach Jana Mojžišová a prorektor Jozef Nagy z rúk predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) Slovenskej republiky Pavla Pavlisa.

Národná cena SR za kvalitu je najprestížnejšou národnou cenou kvality pre organizácie a zároveň najvyšším možným stupňom uznania, ktoré je na Slovensku možné dosiahnuť. Založená je na aplikácii modelov kvality, ktoré sa používajú v súťaži Európska cena za kvalitu a udeľuje sa v dvoch sektoroch - podnikateľskom a verejnom. Jej úlohou je pomáhať rozvoju podnikateľského sektoru a verejnej správy a povzbudiť organizácie k trvalému zlepšovaniu kvality všetkých činností.

„Za hlavný prínos našej účasti v súťaži považujeme jednoznačne získanie ďalších cenných skúsenostípočas celého priebehu súťaže.Napríklad skúsenosti s vývojom ľudských zdrojov, kedy je evidentný pozitívny posun v prístupe členov CAF tímu k samotnej samohodnotiacej správe. Tiež prístup radových zamestnancov pri získavaní ich názorov na rôzne oblasti súvisiace s hodnotením kvality je veľmi cenný a potvrdzuje, že cesta po ktorej sme sa vydali, je správna. Kvalita vo všetkých oblastiach je pre nás absolútnou prioritou“, vraví prof. Jana Mojžišová. Dodáva, že počas súťaže identifikovali aj slabšie stránky v riadení a vyhodnocovaní kvality a získali iný pohľad na hodnotenie manažérskych procesov. „Účasť v tejto súťaži jednoznačne odporúčame aj iným organizáciám, ktoré majú seriózny záujem o zvyšovanie úrovne manažovania kvality“, vraví hrdá rektorka.

V súťaži Národná cena SR za kvalitu nezabodovala košická univerzita prvýkrát. Tohto roku to bola už jej tretia účasť v súťaži a nikdy sa z Bratislavy do Košíc nevrátila s prázdnymi rukami - v rokoch 2012 a 2014 získala Ocenenie za zapojenie sa do súťaže.

(nn, em)

Zdroj: 
kosickespravy.sk