Nový ústav na „Veterine“

KOŠICE - Pri UVLF v Košiciach vznikol k 1. januáru 2016 nový ústav –  Ústav aplikovanej etológie a profesijnej etiky. Podľa poverenej vedúcej ústavu Jany Kottferovej, sa kolektív ústavu v oblasti vedecko-výskumnej činnosti zaoberá problematikou etológie –  správaním a welfare domestikovaných zvierat so zameraním na štúdium terapie a prevencie porúch správania a aj stanovením indikátorov narušeného welfare. 

Termín welfare zahŕňa štúdium všetkých potrieb, či už fyziologických alebo psychických, ktoré zvieratá potrebujú, aby cítili tzv. „pohodu“. To znamená, že zvieratá potrebujú okrem toho, aby boli nakŕmené a napojené, napríklad aj možnosť hrať sa a byť v kontakte s inými zvieratami či majiteľom.

Činnosť nového ústavu sídliaceho v pavilóne č. 32 je výnimočná a zachytila svetové trendy vo svojej oblasti. Tím vedcov z univerzity v spolupráci s Neuroimunologickým ústavom a Neurobiologickým ústavom SAV vytvorili nový unikátny test na odhalenie úrovne psej demencie, ktorý je jednoduchý, rýchly a s vysokou pravdepodobnosťou zachytí skoré zmeny súvisiace s ochorením zvieraťa a odráža ich postupné zhoršovanie sa počas starnutia. Podľa Aladára Maďariho, z Kliniky malých zvierat, tento test sleduje štyri základné parametre: zmeny v sociálnych vzťahoch zvierat, poruchy orientácie v priestore, špinenie v domácnosti a poruchy spánku. Výsledky tohto zaujímavého výskumu boli prezentované na medzinárodnom sympóziu nazvanom Spoznajte kognitívnu poruchu psov a mačiek - od základného výskumu až k diagnostike a terapii, ktoré sa konalo minulý rok v októbri v Košiciach a štúdia našich veterinárov bola s veľkým ohlasom publikovaná v žurnáli Applied Animal Behaviour Science.

„Centrom nášho záujmu sú spoločenské zvieratá“, hovorí Jana Kottferová, „V prvom rade sa ľudia zaujímajú o psy a mačky a ostatných domácich miláčikov. O to, či trpia alebo netrpia farmové zvieratá sa zaujímajú podstatne menej, i keď aj v tomto smere sa konečne povedomie ľudí postupne mení, čo je spôsobené naším záujmom o zdravé stravovanie. Chceme vedieť, z akých zvierat konzumujeme potraviny. Ľuďom by však nemalo záležať iba na cene a kvantite potraviny, ale aj na tom, akým spôsobom je táto potravina získaná. Potraviny z tzv. „šťastných“ zvierat, ktoré majú výbeh, kontakt medzi sebou a sú v psychickej pohode, čiže welfare, majú pridanú hodnotu. Veď tak ako človek, aj zvieratá prežívajú stres, úzkosť, nepohodu... Trpia rovnako ako my, aj keď to laikovi často nie je zjavné na prvý pohľad. Tu nám môžu pomôcť objektívne ukazovatele – napríklad ako u človeka, tak aj u zvierat sa dajú zaznamenať všetky fyziologické príznaky stresu –   slintanie, zvýšená frekvencia srdca, triaška, zrýchlené dýchanie, poruchy správania a podobne.

V oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti sa naši pedagógovia podieľajú na zabezpečovaní výučby etológie a etiky v jednotlivých študijných programoch v slovenčine i angličtine“, vraví Jana Kottferová. Záujem o túto problematiku je u študentov veľký. Každý semester sa jej venuje okolo 250 –  300 študentov v rôznych študijných programoch.

Podľa Jany Kottferovej, by malo byť cieľom každého majiteľa, aby zvieratá počas svojho života pociťovali pozitívne emócie. Majitelia domácich miláčikov sa o to určite snažia, ale neraz interpretujú správanie zvieraťa zo svojho ľudského pohľadu. Neuvedomujú si, že ich domáci miláčik má aj svoje zvieracie potreby, ktoré vyplývajú z prirodzených inštinktov. Tento rozpor často vedie k problémovému správaniu zvieraťa, čo môže narušiť vzťah medzi zvieraťom a majiteľom, alebo vyvolať konfliktné situácie v domácnosti, ako aj v susedskom spolunažívaní. „Problém nemusí byť poruchou správania, ako si myslí majiteľ, ale problémom výchovy. Je to síce nežiadúce správanie pre majiteľa, ale prirodzené pre zviera. Často ide o zlé hygienické návyky alebo o situácie, kedy pes podľa slov majiteľa „nepočúva“ - skáče, šteká, všetko likviduje, zavýja. Majiteľ svojmu zvieraťu nerozumie a považuje to za poruchu správania alebo schválnosti zo strany psa, ale ide prevažne len o „nevychovanosť“ –  zjednodušene povedané nesprávne naučené správanie.“ Etológovia vo svojich výskumoch často spolupracujú s humánnymi psychológmi. Je výborné, keď sa etológ venuje poruchám správania napríklad psa a spolupracuje so psychológom, ktorý spraví psychologický profil majiteľa.

(em, nn)

Zdroj: 
kosickespravy.sk