Nové trolejbusy chcú kúpiť z eurofondov

KOŠICE - Dopravný podnik sa bude uchádzať o príspevok z eurofondov na nákup nových trolejbusov. Termín odovzdania žiadostí je do 12.mája 2014. Predpokladaná cena jedného trolejbusu sa určí na základe prieskumu trhu. Vzhľadom na objem finančných prostriedkov určených pre túto výzvu, bude možné požiadať o nákup 5 až 6 trolejbusov. Spolufinancovanie predstavuje 5 % z celkovej sumy. Momentálne v meste jazdí 22 trolejbusov s priemerným vekom 20 rokov

 

Michaela Karaffová

„V prípade trolejbusovej dopravy ani mesto a ani DPMK názor nezmenili. Už niekoľkokrát deklarovali, že z hľadiska podielu a významu jednotlivých trakcií na celkových výkonoch je prioritná autobusová doprava (68 %), potom električková (24 %) a nakoniec trolejbusová doprava (8 %) a investície do vozového parku sú záležitosťou finančných možností DPMK a akcionára. Zároveň sme deklarovali aj to, že pokiaľ bude možnosť investovať do trolejbusovej dopravy prostredníctvom eurofondov, tak túto možnosť určite využijeme,“ informovala nás hovorkyňa DPMK Michaela Karaffová.

 

DPMK nakúpil posledné trolejbusy v roku 1999. Ich najčastejšími poruchami sú poruchy pohonu, vzduchových zariadení a korózia karosérií, ktorá súvisí s vekom týchto vozidiel. V roku 2013 DPMK vynaložil takmer 235 000 EUR na opravy a údržbu trolejbusov a ďalších takmer 104 000 EUR na nákup náhradných dielov.

(em)

Zdroj: 
kosickespravy.sk