Nórski študenti v krojoch

KOŠICE – V Štátnom divadle sa v utorok (28.6.) konali promócie zahraničných študentov Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie.

Promócie sú významným aktom v živote mladého študenta a pri takejto udalosti, nemôže chýbať ani rodina. Rodinní príslušníci však tentokrát pricestovali z veľkej diaľky. Promovali totiž zahraniční študenti, najmä z Nórska. A väčšina z nich si na slávnostné preberanie diplomu, obliekli nórsky národný kroj. A urobili dobre, kroje všeobecne sú nádherné všade na svete a nórske nás očarili vypracovaním, výšivkami a krásnymi detailami.

Promócie sa konali v angličtine a zúčastnili sa ich aj Dr. Jan Reid Hole - dekan Fakulty biologických vied a akvakultúry (The Faculty of Biosciences and Aquaculture of the Nord University) v Bodø, Nord University a ďalší akademickí funkcionári z Nórska.

V 3. ročníku spoločného bakalárskeho študijného programu náuka o živočíchoch promovalo 28 študentov, z toho: 24 Nóri, 2 Islanďania a 2 Švédi.

V 6. ročníkoch doktorského programu všeobecné veterinárske lekárstvo promovalo 41 študentov, z toho: 12 z Veľkej Británie, 11 Nóri, 5 Íri, 5 Gréci, 3 z Cypru a po jednom boli študenti zo Švédska, Malty, Kanady, Islandu a Belgicka.

 

Nóri, ktorí absolvovali bakalárske štúdium, do Košíc prišli tento rok vo februári. Pricestovali z vyše 3 tisíc kilometrov vzdialeného  nórskeho mesta Bodø, ktoré leží až za severným polárnym kruhom. Bodø patrí medzi najveternejšie nórske mestá, má 47-tisíc obyvateľov a je druhým najväčším mestom v severnom Nórsku.

„V Košiciach absolvovali trojsemestrálne štúdium, teda 1,5 akademického roka, a získali spoločný bakalársky diplom Bakalár vied o živočíchoch od obidvoch univerzít - UVLF v Košiciach i svojej domácej Nord University v Bodø,“ vysvetľuje rektorka UVLF Jana Mojžišová. 

 

(em)

Zdroj: 
kosickespravy.sk