Krstili anatomický slovník

KOŠICE – Unikátny anatomický slovník, pokrstili tento týždeň v budove rektorátu Univerzity Veterinárneho lekárstva v Košiciach. 

Anatomický slovník predstavili a uviedli do života, rektorka UVLF profesorka Jana Mojžišová a rektor UPJŠ v Košiciach profesor Pavol Sovák, za prítomnosti prorektora UPJŠ profesora Jána Gbúra a dekanky Filozofickej fakulty profesorky Oľgy Orosovej.

 

Dielo vytvorila štvorica autorov. Traja filológovia - František Šimon, (Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach), Jozefa Artimová, (Masarykova univerzita v Brne), Martin Zborovjan, (UVLF v Košiciach) a jeden anatóm Ján Danko, (UVLF v Košiciach). Anatomický slovník vyšlo vo vydavateľstve Osveta v Martine.

 

Už zloženie autorského tímu tvoreného z troch štvrtín filológmi napovedá, že táto publikácia je iná ako doteraz vydané anatomické slovníky. Zámerom autorov, ktorí na tomto unikátnom slovníku pracovali viac rokov, bolo dať dôraz na filologickú stránku knihy.

 

 

Informácie v Anatomickom slovníku sú obsiahnuté v troch hlavných častiach:

 

 

Terminologická časť - podáva súčasnú latinskú podobu názvu a jeho slovenský preklad (ekvivalent).

Gramatická časť - prináša správnu gramatickú podobu latinského termínu a jeho etymológiu.

Historická časť - je snáď najoriginálnejšou časťou slovníka, pretože len málokde a veľmi prácne by sa čitateľ dopátral k pôvodu názvov štruktúr. Nájde tu autora štruktúry, rok vzniku a dielo, v ktorom sa názov štruktúry vyskytol po prvýkrát. Dôvodom vzniku slovníka bola aj absencia podobného diela v slovenskej, ale aj v českej literatúre. Máme k dispozícii viaceré anatomické slovníky, ale žiaden neobsahuje informácie z pohľadu histórie vzniku anatomických názvov. Napriek tomu úlohou predkladaného Anatomického slovníka nie je nahradiť dejiny anatómie či dejiny objavov jednotlivých štruktúr.

 

Záver slovníka tvorí stručný prehľad gramatiky latinského jazyka potrebnej pre pochopenie latinskej anatomickej nomenklatúry, ktorý je oprávnený vzhľadom na slabé znalosti klasických jazykov v súčasnosti.

 

Anatomický slovník iste poslúži všetkým lekárom, humánnym a veterinárnym, študentom humánnej a veterinárskej medicíny, ale aj študentom farmácie a zdravotníckych odborov na lekárskych fakultách a bakalárskych smerov na veterinárskej univerzite, ako aj všetkým záujemcom o anatomickú terminológiu.

 

(em,nn)

 

Zdroj: 
kosickespravy.sk