Fínski študenti na „Veterine“

KOŠICE - V rámci výmenného programu medzinárodnej asociácie veterinárnych študentov IVSA navštívilo desať študentov z Helsinskej univerzity svojich kolegov v Košiciach. Budúci fínski veterinári strávili v našom meste druhý marcový týždeň a čakal ich tu bohatý program. 

„Naša organizácia IVSA, čo je medzinárodná organizáciacelosvetovo združujúca veterinárnych študentov, pripravila pre našich kolegov z Fínska rôzne aktivity,“ rozpráva prezidentka tejtoorganizácie Dominika Fabiánová, študentka štvrtého ročníka všeobecného veterinárskeho lekárstva na UVLF v Košiciach.

„Tieto výmenné pobyty sú veľmi zaujímavé a užitočné. Študenti z rôznych krajín navštevujú iné univerzity v zahraničí, spoznávajú tak krajinu, tradície, systém štúdia... Fíni pricestovali v sobotu večer. Svoju návštevu východného Slovenska začali v nedeľu vo Vysokých Tatrách. Absolvovali túru zo Štrbskéhona Popradské pleso a navštívili Levoču. Po víkende si pozreli mesto a našu univerzitu. Od utorka sa zúčastňovali aj vyučovania, prednášok, cvičení na malých i veľkých zvieratách. Pozreli si aj naše kluby, napríklad AquaTerra klub združujúci študentov zaujímajúcich sa exotické plazy a akvaristiku.“

Aby študenti zo Škandinávie spoznali naše zvyky, každý z členov slovenskej IVSA priniesol na spoločnú večeru čosi tradičné slovenské na ochutnanie - korbáčiky, buchty na pare, halušky... Okrem toho hosťom spolužiaci zahrali na gajdy a typické slovenské píšťaly. „Fínski študenti pokračovali účasťou na prednáškach z inhalačnej anestézie. Na klinike malých zvierat mali cvičenia z USG a röntgenológie, a klinike koní USG šliach a cvičenia z ortopédie. Navštívili aj naše účelové zariadenie v Zemplínskej Teplici,“ dopĺňa Dominika zoznam aktivít fínskych kolegov a pokračuje: „mimo tohto školského programu sme si zašli aj na bowling, zahrali si painball a zorganizovali pubquiz. Posledný deň pobytu sme ukončili oficiálnou večerou.“ 

Dominika Fabiánová zdôraznila, že celú túto zahraničnú výmenu a aj všetky ostatné má na starosti Exchange officer IVSA Daniela Rolková, študentka 4. ročníka UVLF v Košiciach. „Fínski študenti boli ubytovaní zadarmo na veterinárnych internátoch, čo bola veľká pomoc v rámci rozpočtu IVSA,“spokojne vraví Dominika a dodáva, že už 2. apríla vycestuje desať študentov UVLF v Košiciach do Fínska, kde strávi týždeň na univerzite v Helsinkách. 

(em,nn)

Zdroj: 
kosickespravy.sk