Experti z Veteriny sa stretli

KOŠICE - Šestnásť bývalých pedagógov UVLF v Košiciach, expertov pôsobiacich v bývalých rozvojových krajinách - Ugande, Mozambiku, Nigérii, Alžíri a Zambii prijala v utorok rektorka univerzity Jana Mojžišová, spolu s ďalšími členmi vedenia univerzity a pozvanými hosťami. 

Hosťom stretnutia, ktorého programom bolo oficiálne predstavenie publikácie Expertízy slovenských veterinárnych lekárov v rozvojových krajinách sveta, bol aj vedúci autorského kolektívu MVDr. Ladislav Husár. Kniha vyšla minulý rok pri príležitosti 50. výročia ciest našich prvých expertov do vtedajších rozvojových krajín, ktoré sa v tých časoch osamostatňovali. Vlastných odborníkov na vybudovanie vysokého školstva nemali, a preto im vtedajšia Vysoká škola veterinárska v Košiciach poskytla pomoc v takejto forme.

Kniha je poctou tomuto výročiu a ľuďom, ktorí vycestovali z Košíc do úplného neznáma, neistoty, do pomerov, o ktorých mali len veľmi málo informácií. Čitateľ sa dozvie, že cestovali sami, bez rodín, často do miest bez telefonického spojenia a možnosti vracať sa aspoň cez prázdniny domov. Počas svojich pobytov zažili povstania, vojny, prevraty, zemetrasenia, nedostatok vody, potravín, benzínu, trápili ich problémy s bývaním, chorobami...

O tom, že košickí experti boli na vysokej úrovni, svedčí aj fakt, že ich bolo žiadaných viac, ako mohla univerzita poskytnúť a do zahraničia ich vycestovalo takmer 50. 

„Je obdivuhodné, čo všetko ste dokázali vykonať za podmienok, ktoré si dnes ani nevieme predstaviť. Vaši študenti k vám vtedy vzhliadali s obdivom a naše dnešné stretnutie je vyjadrením našej úcty a vďaky,“ povedala rektorka Jana Mojžišová.

 

 

Počet expertov pôsobiacich v jednotlivých krajinách: Kuba – 9, Alžírsko – 15, Uganda - 7

Etiópia – 1, Tanzánia – 1, Mozambik – 8, Nigéria – 2, Zambia - 1

(em,nn)

Zdroj: 
kosickespravy.sk