Zrušili súťaž na opravu fasády

KOŠICE - Súťaž na opravu fasádnych profilovaných prvkov na stavbe: Rekonštrukcia bývalých kasární – KULTURPARK, Košice na objektoch SO 01, 02 a 03, bola zrušená.

 

„Z mnohých žiadateľov zapojených aktívne do súťaže podal ponuku len jeden uchádzač a tak pre účely podpory hospodárskej súťaže, efektívnosti a hospodárnosti s nakladaním finančných prostriedkov boli upravené podmienky súťaže, ktoré umožnia zapojenie širšieho okruhu uchádzačov,“ informovala hovorkyňa magistrátu Linda Šnajdárová.

Súťažné podklady sa doplňujú o špecifikáciu predmetu zákazky, čím sa odstránia pochybnosti o jednoznačnom opise predmetu zákazky, ktoré boli uplatňované v rámci žiadostí o vysvetlenie v prvej súťaži.

(em)

Zdroj: 
kosickespravy.sk