Zamestnajú študentov

Spoločnosť U. S. Steel Košice podpísala zmluvu o budúcej pracovnej zmluve so 42 žiakmi Strednej odbornej školy Košice-Šaca a Strednej odbornej školy železničnej v Košiciach. 

„Naša firma s oboma partnerskými školami úspešne spolupracuje pri príprave a výchove budúcej pracovnej sily, a to aj prostredníctvom duálneho vzdelávania,  pri zabezpečovaní praktickej výuky žiakov vo vybraných výrobných prevádzkach spoločnosti, tvorbe školského vzdelávacieho programu, ako aj pri nábore a propagácii  na základných školách,“ uviedol Martin Pitorák, viceprezident U. S. Steel Košice pre ľudské zdroje .

Rady košických hutníkov posilnia vybraní absolventi oboch škôl po úspešnom  ukončení štúdia v odboroch  hutník operátor, mechanik elektrotechnik, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení a mechanik strojov a zariadení.

„Naša spoločnosť potrebuje kvalifikovaných, zručných a odborne zdatných ľudí,“ povedal Scott Buckiso, prezident U. S. Steel Košice  doplnil: „Spolupráca s oboma školami, ktorá je na vysokej úrovni. Jeden z prínosných programov, ktoré poskytujeme študentom už počas štúdia v našej fabrike, je postavený na prevádzkovej praxi. Žiakov vedú inštruktori odborného výcviku, naši skúsení zamestnanci. Práve oni mladých ľudí učia nielen odbornej práci, ale aj ako ju vykonávať bezpečne. Pretože bezpečnosť je v našej spoločnosti prioritou.“

(fek)

Zdroj: 
kosickespravy.sk