Začína obnova divadla

Projekt „Obnova Národnej kultúrnej pamiatky - historickej budovy Štátneho divadla Košice v multikultúrnom a multinárodnom prostredí" financovaný z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vstupuje v týchto dňoch do svojej hlavnej fázy.

Ako na dnešnej tlačovej konferencii informovali zástupcovia divadla v predposledný deň minulého roka (30.12.2015) bola podpísaná a aj zverejnená v Centrálnom registri zmlúv Zmluva o dielo medzi Štátnym divadlom Košice a úspešným uchádzačom z verejného obstarávania, ktorý splnil všetky podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa. „Dodávateľom prác je PKB Invest, s.r.o., Prešov, ktorý si už prevzal stavenisko. „Predmetom obnovy budú súčasti historickej budovy, ktoré sú v kritickom, resp. nevyhovujúcom stave a vyžadujú si bezodkladnú intervenciu. Ide najmä o väčšiu časť plochy strešnej krytiny z medeného plechu a dažďových žľabov, ktorá je v zlom technickom stave, čo má negatívny dopad na ostatné časti budovy ako je podkrovie, interiérová výzdoba, fasáda, okná a ďalšie konštrukcie objektu. Na opravu strechy nadviaže obnova častí poškodenej fasády hlavne zo severnej strany, výmena okien na severnej a čiastočne na východnej a západnej strane budovy a reštaurovanie všetkých pôvodných vonkajších dverí na prízemí a celej južnej strane objektu. V súlade so zmluvou je termín ukončenia prác je 15.04.2016," informoval riaditeľ útvaru technickej prevádzky Štátneho divadla Košice Ivan Král. Zmluvná cena stavebných prác je 477 559,75 eur. Ako dodal I. Král, prevádzka v historickej budove divadla bude prebiehať v štandardnom režime s niektorými obmedzeniami, ktoré však zásadne neovplyvnia hrací plán. Generálny riaditeľ divadla Peter Himič v tejto súvislosti doplnil, že v súčasnosti je pred podpisom dodatok k zmluve medzi Štátnym divadlom Košice a správcom grantového programu, podľa ktorého by sa realizácia celého projektu mala predĺžiť o jeden kalendárny rok, do konca apríla 2017. „To ale nemá žiaden vplyv na zmluvu medzi divadlom a dodávateľom stavebných prác, podľa ktorej je termín ich realizácie maximálne sedem mesiacov," dodal P. Himič.

Práce na historickej budove divadla sú súčasťou projektu „Obnova Národnej kultúrnej pamiatky - historickej budovy Štátneho divadla Košice v multikultúrnom a multinárodnom prostredí". Zmluva o jeho financovaní z prostriedkov Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu bola podpísaná na konci februára 2015. Viac informácii o financovaní projektu a rozsahu obnovy národnej kultúrnej pamiatky nájdete v prílohe tejto správy.

(sd)

Zdroj: 
kosickespravy.sk