Výstava v Dome umenia

KOŠICE – „Skladateľ Jozef Grešák  - život a dielo“ je názov výstavy v Dome umenia, ktorý je sídlom Štátnej filharmónie Košice. 

Práve s existenciou tohto orchestra je spätá najvýznamnejšia etapa v skladateľskej činnosti Jozefa Grešáka, skladateľa, klaviristu, organistu, pedagóga a organizátora hudobného života.

„V prvých desiatich rokoch svojej existencie orchester uviedol premiéry jedenástich Grešákovych kompozícií. V predposledný deň roka 2017 uplynie 110 rokov od skladateľovho narodenia a 17. apríla tohto roku sme si pripomenuli 30 rokov od jeho úmrtia. Z tohto dôvodu vznikol celoročný projekt Rok Jozefa Grešáka pod patronátom primátora mesta Bardejov Borisa Hanuščáka,“ informovala Silvia Fecsková, muzikologička a kurátorka výstavy.

Hlavní organizátori – Šarišské múzeum Bardejov, rodina akademickej maliarky Evy Grešákovej a predsedníctvo Roka Jozefa Grešáka pripravili sériu viac ako dvanástich podujatí naprieč Slovenskom – od Bratislavy po rodný Bardejov.

Prvý kontakt Jozefa Grešáka s Košicami priniesla dvojročná vojenská služba. Bolo to zároveň v dobe začiatku existencie Košického rozhlasu. Ďalšie obdobie sa viaže na pôsobenie ako korepetítora v Štátnom divadle v Košiciach a potom od roku 1957 na poste tajomníka Krajskej organizácie Zväzu slovenských skladateľov. Táto činnosť rozšírila Grešákove aktivity o rozmer rozvíjania hudobného života v samotnom meste Košice a na celom Východnom Slovensku.

(fek, sf)

Zdroj: 
kosickespravy.sk