Vianočný stromček už v nedeľu

KOŠICE – Vianočný stromček osadia v centre mesta pred Immaculatou už túto nedeľu (19. decembra) dopoludnia.

Už samotné osádzanie vianočného stromu na Hlavnej ulici je atraktívnou udalosťou a vždy budí veľký záujem návštevníkov. Tohtoročný košický vianočný stromček je „mestským rodákom.“ Zatiaľ rastie v záhrade u istej Košičanky, ktorá ho mestu darovala. „Je to krásna súmerná jedľa, ktorá rastie na rohu Kostolianskej a Podhradovej. Má 18 metrov a priemer 45 centimetrov. Jej vek odhadujeme na 35 až 40 rokov. Presnejšie to zistíme po vyťatí, keď zrátame letokruhy,“ hovorí riaditeľ Mestských lesov Tibor Roth.

Vytínať jedľu budú pracovníci Mestských lesov, ráno v nedeľu 19. decembra. „Nedeľný termín sme vybrali preto, lebo vtedy je redšia doprava. Bude cesta aj na nevyhnutný čas odstavená. Strom budeme inštalovať medzi 10 až 11,00 hodinou na tradičnom mieste pri Immaculate,“ dodáva T. Roth.

Stromček postupne ozdobia a slávnostne ho rozsvietia 5. decembra, kedy začnú Rozprávkové košické Vianoce.

 

(em)

Zdroj: 
kosickespravy.sk