Týždeň mobility na cyklomagistrále

KOŠICE - Informačná bicyklová túra po Dolnozemplínskej cyklomagistrále

je príspevkom Košického samosprávneho kraja k Európskemu týždňu mobility. Vo štvrtok 21. septembra 2017 sa na ňu môžu so sprievodcami vybrať všetci, ktorí chcú spoznať novo vyznačenú trasu prechádzajúcu unikátnym prostredím povodia Latorice až na Ukrajinu.

 

Košický samosprávny kraj pripravil informačnú cyklotúru v úseku Streda nad Bodrogom – Veľké Kapušany. Štart je o 8:30 hod. v Strede nad Bodrogom. Cieľ vo Veľkých Kapušanoch okolo 14:00 hod. Náročnosť trasy je v kategórii rekrea, dĺžka 35 km. Všetci účastníci musia mať základnú výbavu, vrátane prilby a dodržiavať pravidlá cestnej premávky.

„Na cyklotúre sa zúčastnia aj partneri z Ukrajiny, ktorí s nami spolupracovali na projekte Bicyklom aj za hranice.  Z tohto dôvodu má cyklotúra  dve východiskové miesta - Stredu nad Bodrogom a Veľké Slemence. Stretnúť by sme sa mali na mieste, ktoré je cykloturistom dobre známe – v bufete Latorica priamo na cyklotrase medzi Veľkými Kapušanmi a Lelesom. Veríme, že v budúcnosti sa slovenskí cykloturisti budú stále viac vydávať na cesty za poznaním našich východných susedov. Toto je jedna z možností, ako sa na bicykli dostať napríklad do Užhorodu,“ vysvetľuje krajská cyklokoordinátorka Adriana Šebešová z Úradu Košického samosprávneho kraja.

Dolnozemplínska cyklomagistrála CMO 17 je súčasťou kostrovej siete cyklotrás v Košickom kraji. Vyznačená bola v rámci projektu „Bicyklom aj za hranice“, ktorý bol podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prepája existujúcu sieť cyklotrás vo Vinohradníckej oblasti Tokaj so štátnou hranicou Slovenskej republiky s Ukrajinou. Cyklotrasa vedie pomerne nenáročným, málo členitým prostredím, kde priemerné stúpania a  klesania nepresahujú dvojpercentný sklon. Povrch sypaných hrádzí je na väčšine trasy zjazdný aj za daždivého počasia i keď nemá tvrdý asfaltový povrch

Cyklomagistrála sa začína v lokalite Viničky pri hrádzi pri cestnom moste cez rieku Bodrog, kde vstupuje na existujúcu ľavobrežnú hrádzu Bodrogu. Ďalej vedie po ochranných hrádzach Bodrogu a Latorice cez katastre obcí Streda nad Bodrogom, Ladmovce, Somotor, Zemplín, Svätá Mária, Zatín, Boľ, Solnička, Poľany, Leles, Veľké Kapušany, Kapušianske Kľačany. V katastri obce Ptrukša prechádza na miestne komunikácie, odkiaľ vedie po málo frekventovanej ceste III. triedy do obce Veľké Slemence. Z hraničného priechodu vo Veľkých Slemenciach je možné pokračovať v ceste do Užhorodu a to po cestných komunikáciách s nízkou intenzitou dopravy. Dĺžka Dolnozemplínskej magistrály na slovenskej strane z Viničiek do hraničnej obce Veľké Slemence je 45 km, úsek z hraničného priechodu do ukrajinského mesta Užhorod je 17 km. Na trasu sa dá dostať zo železničných staníc Čerhov, Slovenské Nové Mesto, Streda nad Bodrogom a Somotor.

Kostrová sieť cyklistických trás v Košickom kraji predstavuje plánovanú nadregionálnu sieť siedmich diaľkových cyklistických vetiev, ktorej cieľom je prepojiť najzaujímavejšie turistické oblasti v Košickom kraji a zlepšiť podmienky pre rozvoj bezpečnej každodennej prepravy miestnych obyvateľov na bicykli. Po ukončení bude mať dĺžku 529 km. Prípravu tejto siete inicioval Košický samosprávny kraj a na jej realizácií úzko spolupracuje so samosprávami a združeniami pôsobiacimi v tejto v oblasti.

 

(em, zb)

 

Zdroj: 
kosickespravy.sk