Staronoví riaditelia

Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka sa stretol na Úrade KSK s riaditeľmi škôl, aby im odovzdal menovacie a poverovacie dekréty. 

Riaditelia, ktorí vzišli ako úspešní uchádzači z výberových konaní budú viesť stredné školy najbližších päť rokov.

Menovací dekrét si prevzali okrem Dariny Dudičovej z Gymnázia Krompachy aj traja Košičania. Funkciu obhájil Michal Mitrík zo Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej Košice, Eva Matejová zo Strednej odbornej školy Jozefa Skakkayho Košice a Melánia Konečná zo Školského internátu Medická 2 Košice.

„Snažíme sa zodpovedne pristupovať k výberu nových riaditeľov škôl, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj. Záleží nám na školstve a nechceme obchádzať ani Radu školy,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

(fek, ač)

Zdroj: 
kosickespravy.sk