Reštaurátorka, žena, Košičanka

Súčasťou výstavy je inštalácia v Dóme sv. Alžbety

Mária Spoločníková (*1926, Košice) patrí k významným slovenským reštaurátorom. Východoslovenská galéria pri príležitosti jej životného jubilea 90. rokov a pri príležitosti roku Majstra Pavla z Levoče prináša výstavný projekt, ktorého cieľom je podať reprezentatívny obraz o živote a diele tejto významnej slovenskej reštaurátorky s dôrazom na jej prínos pri výskume diel Majstra Pavla z Levoče.

Výstava prezentuje jej tvorbu v nových kontextoch. Predstavuje najvýznamnejšie diela gotického umenia, ktoré reštaurovala, ale aj tie, ktoré sú menej známe a rovnako dosvedčujú kvalitu jej reštaurátorskej práce. Expozícia má komorný charakter.

Ústredné miesto zastávajú diela Majstra Pavla z Levoče zo začiatku 16. storočia. Centrom expozície je plastika Ukrižovaného z Kostola sv. Mikuláša v Prešove ako jedno z vrcholných diel jeho tvorby. Je zároveň najlepším príkladom uplatnenia diela Majstra Pavla v bezprostrednom regióne Košíc.

Vystavené diela predstavujú prácu Márie Spoločníkovej v troch celkoch – reštaurátorka, žena, Košičanka. Každá časť cez jednotlivé diela a dokumenty k ich reštaurovaniu prezentuje postupy reštaurátorských zásahov. Súčasťou výstavy je inštalácia v Dóme sv. Alžbety, ktorá návštevníka priamo na mieste zoznamuje s reštaurátorskou prácou Márie Spoločníkovej pre košický dóm.

Výstava prináša trojitý pohľad na výtvarné dielo – dielo v dielni reštaurátora, dielo vo výstavnej sieni a dielo na jeho pôvodnom mieste určenia.

Didaktickým akcentom výstavy sú interaktívny exponát Ruskinovskej madony, haptické faksimílie prístupné na dotyk, maketa Madony od Majstra Pavla z Levoče z Banskej Bystrice a audio nahrávka rozhovoru s Máriou Spoločníkovou.

Reštaurátorskú prácu nevykonávala iba preto, lebo ju profesionálne napĺňala a živila, ale preto, že ju považovala za konanie Dobra.

Výstava vo VsG na Hlavnej 27 potrvá do 3.9. 2017

(vsg, ček)


 

Zdroj: 
kosickespravy.sk