Primátor hodnotí uplynulý rok

KOŠICE – S primátorom Košíc Richardom Rašim, sme sa porozprávali o uplynulom roku. Prezradil nám, s čím je spokojný, s čím menej a čo ho vyslovene sklamalo.

Ako hodnotíte rok 2017 ? Čo pozitívne vám priniesol v osobnej sfére ?

Rok 2017 bol náročný, ale som šťastný, že som ho ja a moji blízki prežili v zdraví.

Čo pozitívne vám priniesol v pracovnej sfére ? Čo v Košiciach bolo podľa vás najúspešnejšie ? Čo sa v Košiciach najviac podarilo ? Načo môžeme byť hrdí ?

Ak sa obhliadnem za minulým rokom, som rád, že sa nám podarilo pokračovať v rozbehnutých projektoch, ale aj dosiahnuť nové úspechy. Spomeniem aspoň niektoré. Intenzívne sa počas celého roka pracovalo na druhej etape Modernizácie električkových tratí, čo je najväčšia investícia do skvalitnenia toho druhu dopravy v našom meste. Aj v roku 2017 sme realizovali rozsiahlu rekonštrukciu cestných komunikácií, investovali sme niekoľko stotisíc eur do opráv materských a základných škôl, modernizácie starých a budovania nových športovísk. Vláda SR minulý rok odsúhlasila návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov vo výške 9 miliónov eur pre Národné Tenisové Centrum, a.s. Košice, určených na vybudovanie tréningového centra v Košiciach. V máji zase prebehlo odovzdanie a prevzatie staveniska stavby „Košická futbalová aréna – príprava územia", čím sme de facto začali s výstavbou novej modernej futbalovej arény. Obe tieto stavby po svojom dokončení výrazne pozdvihnú športovú infraštruktúru mesta.

Pribudli nám nové letecké linky, ktoré naše mesto spájajú nielen s Európu, ale doslova s celým svetom. Len v minulom roku som rokoval s oficiálnymi predstaviteľmi viac ako 22 krajín o spolupráci s našim mestom. V tej nám výrazne pomáhajú aj tituly a ocenenia, ktoré sa Košiciam podarilo získať.

V Írsku sme od zástupcov Európskeho dobrovoľníckeho centra so sídlom v Bruseli prevzali titul Európske hlavné mesto dobrovoľníctva – Košice 2019. Košice sa tak stali prvým mestom z krajín strednej a východnej Európy, ktoré získalo toto prestížne ocenenie.

Za ďalší úspech pre naše mesto považujem, že Košice sa stali, ako prvé mesto na Slovensku, súčasťou prestížneho klubu - Siete kreatívnych miest UNESCO. Košice sa stali jedným zo 64 miest v 44 krajinách celého sveta s novým statusom kreatívneho mesta a jediné v tomto roku z východnej Európy so zameraním na mediálne umenie. Môžeme tak pokračovať v rozvoji, ktorý úspešne naštartoval titul Európske hlavné mesto kultúry 2013.

Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky udelila mestu Košice – najlepšiemu Európskemu mestu v športe 2016 cenu za mimoriadne výsledky v rozvoji a propagácií športu v r. 2014 až 2016.          

A z druhej strany–v čom vás rok 2017 sklamal  ?

Mrzí ma, že popri téme parkovania mnohé z týchto tém zanikli. Viem, že parkovanie sa dotýka takmer všetkých, ale napriek tomu, aké emócie a negatívne vášne to vyvolalo, stále tvrdím, že riešiť sa táto problematika skrátka musela. Reagovali sme na hlasy občanov, ktorí po príchode z práce už nemali kde zaparkovať. Systémom rezidentského parkovania sme to chceli zmeniť a zabezpečiť, aby ľudia s trvalým pobytom mali prednosť pred majiteľmi áut z iných lokalít, miest, či firiem, parkujúcich pred ich blokmi. Tejto témy sa ale chytili ľudia, ktorí nikdy v živote pre toto mesto nič neurobili, no videli v nej ideálnu príležitosť zviditeľniť sa. Skrátka, parkovanie prevalcovalo ostatné výsledky našej práce.

Sklamala ma tiež narastajúca agresivita zo strany akože aktivistov. Diskusia naberala z ich strany miestami až násilne konfrontačný charakter, bez toho, aby priniesla realizovateľné alternatívy riešenia. Podnecovanie k protestom, útokom, nerešpektovaniu zákonov, či platných predpisov, ale ani ničenie majetku, urážky a vandalizmus, nie sú pre mňa akceptovateľné formy diskusie. Navyše, mnohí iniciátori týchto útokov na seba strhli značnú mediálnu pozornosť, čím neraz sledovali len svoje vlastné ciele a budúce politické ambície. Získali tak PR zadarmo.

Keby ste mohli, zmenili by ste niečo v svojom živote v uplynulom roku ?

Zastávam názor, že v tom, čo sa podarilo je dobré pokračovať a z toho čo nevyšlo si treba zobrať ponaučenie. Takže uplynulý rok bolo potrebné zanalyzovať, zhodnotiť čo sa urobilo, ale aj sebakriticky pomenovať chyby, aby sa mohlo ísť ďalej. Je dôležité zamerať sa na to, čo nás ešte čaká a čo je potrebné urobiť. Myslím, že takto robia aj bežní ľudia, ktorí chcú niečo dosiahnuť.

Ako ste strávili Silvester a Nový rok ?

Počas celého roka som mal množstvo pracovných povinností, ktoré mi neumožňovali stráviť s rodinou toľko času, ako by mi bolo milé. Sviatky som preto venoval svojim najbližším a strávil s nimi krásne a príjemné chvíle na horách.

Čo si želáte v roku 2018 ? Čo želáte Košiciam a Košičanom ?

Nič nie je podstatnejšie ako zdravie. Ak človek nemá zdravie, všetky ostatné veci, vrátane konfrontácii kvôli odlišným názorom, sú úplne nepodstatné. Je to otázkou vnútorného  nastavenia  priorít v každom z nás. Ja si preto želám v prvom rade zdravie. Nielen sebe a svojej rodine, ale všetkým.

Čo budú vaše priority ?

Ako som už spomínal, realizácia veľkých projektov je dlhodobý proces, ktorý sa väčšinou neviaže len na jeden kalendárny rok. Sféry, do ktorých budovania, alebo vylepšovania a modernizácie sme sa pustili, majú slúžiť Košičanom dlhé roky a zároveň urobiť naše mesto atraktívne pre turistov, či investorov.  Najväčšia časť rozpočtu mesta na rok 2018 je nasmerovaná na skvalitnenie dopravnej infraštruktúry a vzdelávania v meste, na ochranu a tvorbu životného prostredia a zvýšené výdavky sú naplánované aj na sociálne služby a rozvoj kultúry a športu v Košiciach. Určite nás v tomto roku čaká dokončenie veľkej modernizácie električkových tratí, odštartovanie výstavby NTC a Košickej futbalovej arény, ako aj pokračovanie v príprave mesta na EYOF 2021 a Európske hlavné mesto dobrovoľníctva 2019. 

Taktiež chcem, aby  parkovanie v Košiciach bolo doriešené bez EEI. Pôsobenie tejto firmy zneužili ľudia s politickými ambíciami, ktorí pre toto mesto nič neurobili a dokážu len kritizovať. Ukončením pôsobenia EEI v Košiciach ešte v tomto roku chceme dosiahnuť, aby tí istí ľudia nezneužili tému parkovania aj pred komunálnymi voľbami v novembri 2018. Nikdy som nechcel ťažbu uránu pri Košiciach a nikdy nebudem za jej povolenie v lokalite Jahodná - Kuríšková. Od začiatku svojho pôsobenia na pozícii primátora mesta Košice som sa usiloval využiť všetky zákonné možnosti a prostriedky na to, aby žiadna spoločnosť pri Košiciach urán neťažila. Aj preto som požiadal o zrušenie memoranda o porozumení medzi Ministerstvom hospodárstva SR a firmou.

 

Ktoré akcie v roku 2018 si nenecháte spolu s Košičanmi ujsť ?

Mesto Košice aj tento rok pripraví obľúbené akcie, ako sú Oslavy dňa mesta, Kultúrne leto, Sakrálny festival, Slávností vína, Valentínsku korčuľovačku, Festival svetlonosov, Šarkaniádu, či Rozprávkové Vianoce. To sú podujatia, ktorých sa vždy rád zúčastním.  Mesto bude participovať aj na podujatiach, plánovaných pri príležitosti 100.výročia založenia Československa, ktoré si pripomenieme práve tento rok. Chýbať nebude ani množstvo športových podujatí, samozrejme Medzinárodný maratón mieru, Európske a svetové pohárové súťaže v basketbale, volejbale, hádzanej, vodnom póle, či vodnom lyžovaní a mnohé ďalšie. Rád by som tiež zdôraznil, že ma teší, ako sa v našom meste etablovali aj prestížne podujatia medzinárodného významu - Art Film Fest, ale aj každým rokom populárnejší Kosice Fashion week.

 (em)

Zdroj: 
kosickespravy.sk