Pridajú navigáciu pre chodcov

KOŠICE - Po ďalšom z pravidelných kontrolných dní na stavbe modernizácie električkových tratí (MET) čaká najmä chodcov niekoľko noviniek. 

Týkajú sa modernizovaných križovatiek Triedy SNP s Ipeľskou pri „novej" nemocnici, a tiež križovatky s Ružínskou pri mestskom magistráte. Viceprimátor mesta Martin Petruško požiadal zhotoviteľa diela (Eurovia SK), aby na križovatkách rozmiestnil tabuľky so šípkami, ktoré budú chodcov navigovať tak, aby mohli prejsť cez križovatky čo najbezpečnejšie. Z toho istého dôvodu bude na „Ipeľskej" urobený aj nový, i keď len dočasný „priechod" cez cestu.

V tejto súvislosti navyše mesto i stavbári vyzývajú motoristov aby boli v okolí modernizovaných križovatiek voči chodcom ohľaduplní a ostražitejší.

Kontrolný deň sa začal na Ipeľskej ulici. Stavbári križovatku čiastočne uzavreli minulú sobotu, avšak až po sprejazdnení križovatiek Triedy SNP so Šafárikovou triedou a Ružínskou ulicou. Pri križovatke s Ipeľskou boli urobené aj dva takzvané prepichy, ktoré umožňujú vodičom prejazd koľajiskom, a návrat do pôvodného smeru za križovatkou. Pôvodne mali prepichy slúžiť len pre vozidlá záchranárskych zložiek a mestskej hromadnej dopravy, skúšobne tam ale pustili aj individuálnu automobilovú dopravu. Podľa Štefana Bálinta, riaditeľa košického závodu Eurovie, zatiaľ tam ide všetko bez problémov. 

„Keďže sa to osvedčilo, nebudeme nič meniť, a necháme križovatku v tomto režime pre dopravu i naďalej," reagoval M. Petruško, ktorý netajil spokojnosť aj ohľadom koľajového prejazdu pri Popradskej ulici. „Autá sa už dostanú bez problémov od amfiteátra na Popradskú, aj z Popradskej cez koľajový prejazd k amfiteátru. Motoristi jazdiaci z Popradskej k amfiteátru majú k dispozícii pripájací jazdný pruh, na ktorom sa môže za sebou zoradiť viacero vozidiel, následne sa zaradiť do jazdného pruhu na Triede SNP, a pokračovať v jazde smerom do centra mesta. Plynulosti dopravy v tomto úseku veľmi pomáha aj to, že sú tam každé ráno dopravní policajti, za čo im patrí moje veľké poďakovanie. Celý je už priechodný pre chodcov , bicyklistov či mamičky s kočiarikmi chodník od amfiteátra k Popradskej ulici, čo považujem takisto za veľké pozitívum. Našou prioritou je totiž čo najskoršie sprevádzkovanie celého teraz modernizovaného úseku električkovej trate."

Na modernizovanej električkovej trati medzi Ipeľskou a Popradskou pokročili oproti minulému týždňu práce natoľko, že tam už Eurovia dáva koľajnice. Práve v súvislosti s koľajnicami sa však Košičania začali po sprejazdnení križovatky Triedy SNP s Ružínskou ulicou pýtať, prečo ich stavbári doposiaľ nepoložili aj tam.

„Koľajnice tam zatiaľ nie sú preto, lebo sme chceli v prvom rade vyjsť v ústrety motoristickej verejnosti, a sprejazdnením križovatky odľahčiť doprave na celej Terase. Ešte je tu ale aj ďalší, nie menej dôležitý dôvod. Koľajnice budeme dávať až vtedy, keď bude celý úsek pripravený a kompletne urobený tak, aby mohla prísť podbíjačka a mohla koľajnice podbiť naraz v celom danom úseku. Pri kladení koľajového zvršku musia byť vždy dodržané všetky technologické postupy, ako zhotoviteľ diela musíme, okrem iného, zaručiť kvalitu koľajového zvršku tak, aby spĺňal všetky kritériá ohľadom projektovanej rýchlosti električiek," vysvetlil Š. Bálint. 

(fek, ms)

Zdroj: 
kosickespravy.sk