Prečo stúpla cena vody

KOŠICE – V tomto roku cena za vodné a stočné stúpla

V uplynulých 6 – tich rokoch sa vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti klientom ceny za vodné a stočné nemenili. Od roku 2012 však pribudli novo vybudované objekty, ktoré si vyžadujú zvýšené náklady na prevádzku a takisto sa zmenila výška nákladov vSS, ktoré platili v roku 2011. Z týchto dôvodov Úrad pre reguláciu sieťových odvetví upravil pre VSS, a.s. ceny za vodné a stočné od roku 2018 takto:

  • Maximálna cena za výrobu a dodávku vody verejným vodovodom: 1,3362 Eur/ m3 bez DPH (1,60 Eur s DPH)
  • Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou: 0,9870 Eur/m3 bez DPH (1,18 Eur s DPH)

Zmena ceny vodného a stočného znamená 4 % priemerný rast nákladov domácnosti, čo je v priemere 9 eur ročne.

(em)

 

Zdroj: 
kosickespravy.sk