Pichľavá krása v Botanickej záhrade

KOŠICE - Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach pozýva na ďalší ročník výstavy sukulentných rastlín a kaktusov

Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s Klubom kaktusárov v Košiciach usporiada už ôsmy ročník výstavy pod názvom Kaktusy a sukulenty – pichľavá krása rastlín. Výstava sa uskutoční na Mánesovej 23 v Košiciach  a sprístupnená bude od 21. apríla do 1. mája 2017, v čase od 9:00 do 17:00 hodiny.

 

Na výstave sa návštevníci budú môcť oboznámiť s rastlinami pochádzajúcimi z oblastí púšti a polopúšti a dozvedieť sa viac o ich spôsobe života, ale aj ich význame. „Sukulentné rastliny sú adaptované na život v suchých oblastiach a podľa toho sú nazývané aj „ťavy rastlinnej ríše“. Najznámejšou skupinou sukulentov sú kaktusy, ktoré až na jednu výnimku pochádzajú z amerického kontinentu. Najvyššia druhová pestrosť kaktusov je v Mexiku, skadiaľ pochádza tretina všetkých kaktusov a viac než 75 % týchto druhov sú endemity, čiže rastliny, ktoré sa v prírode mimo toto územie nevyskytujú nikde inde na svete,“ vysvetľuje vedúci oddelenia tropickej a subtropickej flóry, Ing. Peter Fridman.

 

Výstavu organizuje Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach v spolupráci s Klubom kaktusárov v Košiciach, ktorého členovia zabezpečia počas celého trvania výstavy poradenskú činnosť. Zároveň ponúknu na predaj prebytky svojich rastlín.

„Sukulentné rastliny už stáročia vyvolávajú zvedavosť botanikov, pestovateľov a zberateľov, preto sa museli vyvinúť stratégie na ochranu mnohých druhov v ich prirodzenom prostredí. Kaktusy, ale aj iné sukulenty sú evidované v prílohách dohovoru CITES, pre niektoré druhy sú jediným útočiskom a možnosťou na prežitie botanické rezervácie,“ vysvetľuje a na výstavu pozýva riaditeľ Botanickej záhrady Sergej Mochnacký.

 

Okrem vystavovaných rastlín vo vstupnom vestibule a na chodbe administratívnej budovy botanickej záhrady, si návštevníci budú môcť prezrieť aj sukulentné rastliny v expozičnom skleníku. Počas trvania výstavy budú denne v čase od 9:00 do 17:00 k dispozícii tiež všetky aktuálne sprístupnené expozície tropickej a subtropickej flóry, dekoratívna flóra i rozsiahle arborétum.

 

(em)

Zdroj: 
kosickespravy.sk