Pacienti sú s nemocnicou v Šaci spokojní

KOŠICE - Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, člen skupiny AGEL, je jednou z najlepších všeobecných nemocníc na Slovensku. Výsledky priniesol 3. ročník ocenenia nemocníc inštitútom INEKO podľa vybraných ukazovateľov spokojnosti pacientov, kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, hospodárenia a transparentnosti za obdobie 2013-2016.

„Nemocnica v Košiciach-Šaci po roku obhájila svoju jednoznačnú líderskú pozíciu v celkovej spokojnosti pacientov, pri ktorej bola za ostatné 4 roky zakaždým najúspešnejšia. Veľmi dobré výsledky dosahuje pri ukazovateľoch úmrtností na JIS-ke, na akútnu mozgovo-cievnu príhodu či po operačných výkonoch,“ uviedol Dušan Zachar z inštitútu INEKO.

Cenu prebral námestník riaditeľa pre LPS a internistické odbory a primár Internej kliniky Nemocnice Košice-Šaca Ivan Skalina. „Nemocnica sa dlhodobo snaží zachovať, no najmä zvyšovať úroveň poskytovaných medicínskych služieb. Usilujeme sa o to, aby naše postavenie na trhu bolo umocnené vysokou profesionalitou a  kvalitnou prácou na všetkých úsekoch spoločnosti,“ povedal Ivan Skalina a dodal, že „hodnotenie pacientov si nesmierne ceníme a teší ma najmä to, že ak do našej práce okrem vysokej profesionality dávame aj srdce, naši pacienti to citlivo vnímajú a oceňujú. To nám dodáva silu a energiu pokračovať a pracovať tak, aby boli spokojné obe strany, pacienti aj naši zamestnanci.“

„Obhájenie minuloročného ocenenia a niekoľkonásobné umiestnenie nemocnice na prvých troch priečkach medzi všeobecnými nemocnicami podľa hodnotenia INEKO je pre nás výzvou do ďalšej činnosti. Zaväzuje nás k ešte väčšej snahe urobiť všetko pre to, aby zdravotná starostlivosť poskytovaná našimi zdravotníkmi bola neustále skvalitňovaná a aby v centre našej pozornosti zostal dôraz na individuálny prístup k pacientovi,“ hodnotí umiestnenie nemocnice riaditeľ spoločnosti Ján Slávik.

(as, em)

Zdroj: 
kosickespravy.sk