Pacientami sú sovy

KOŠICE - Odborníkov tešia výskyty sovy dlhochvostej na nížine, teda mimo oblastí jej známeho hniezdenia. Potvrdzujú to aj prípady, kedy táto sova potrebovala pomoc človeka. 

Zdroj: 
kosickespravy.sk

Na košickej klinike ošetrovali najmä traumatizované jedince, najčastejšie zranené po zrážke s autami.

„Pozorovateľov vtáctva prekvapil doposiaľ najvyšší počet horského druhu, sovy dlhochvostej, mimo jej hniezdny areál. Od jesene 2017 sa druh početne vyskytoval v lesoch nížin, alebo dokonca parkov. Z hľadiska veľkosti naša druhá najväčšia sova mohla z niektorých teritórií vytlačiť sovu lesnú. Výskyt v tomto období môže tiež súvisieť s potulkami či migráciou niektorých jedincov z vyšších polôh na Slovensku, prípadne zo severu či severovýchodu Európy. Zdržiavajú sa tam, kde nájdu dostatok potravy – najmä hraboše a iné drobné cicavce,“ uviedol Roman Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku.

Často sú to okraje ciest, kam hlodavce doslova utečú z hlboko rozoraných polí a nachádzajú tu tiež zvyšky plodín, vytrúsených pri prevoze. Sovy, ale tiež dravce, sa často pri love dostanú do kolízie s autom, alebo sa zrania, keď ich vtiahne vzdušný vír.

„Počas tejto zimy sme poskytli prvú pomoc a následnú starostlivosť už viac než 10 jedincom sovy dlhochvostej, väčšina z nich bola traumatizovaná nárazom. Tak isto medzi pacientmi evidujeme nárast počtu jastraba krahulca,“ informoval Ladislav Molnár z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie.

Príčinou stretu s autami môže byť to, že vodiči zareagujú na živočíchov neskoro a nedokážu sa im už vyhnúť. Obzvlášť sovy, nezriedka oslepené svetlami automobilov, nedokážu tak rýchlo vzlietnuť. Preto treba zvýšiť pozornosť počas jazdy aj z tohto dôvodu.

(fek)