Otvorili laboratórium

Nové spoločné Laboratórium SimConT (Simulation of Continuous Casting, Tundish) Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie (FMMR) Technickej univerzity (TUKE) a Železiarní Podbrezová Výskumno-vývojového centra otvorili predstavitelia oboch inštitúcií. 

Nové laboratórium bude pôsobiť na Ústave metalurgie FMMR TUKE a jeho aktivity budú podľa riaditeľa ústavu Pavla Raschmana zamerané na vývoj, inovácie a podporu vysokoškolského vzdelávania odborníkov v oblasti modelovania a riadenia procesov v zariadení pre plynulé odlievanie ocele. Laboratórium, v ktorom je skonštruovaný fyzikálny model zariadenia medzipanvy v akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová, rieši predovšetkým aktuálne problémy podnikovej praxe a umožní urýchlený transfer výsledkov výskumu a vývoja do praxe v podobe konkrétnych inovačných projektov.

„Otvorenie laboratória je vyvrcholením dlhodobej spolupráce medzi ŽP a našou fakultou. Výstupom tohto zariadenia budú reálne výsledky, diplomové práce, uplatnenie absolventov v Železiarňach Podbrezová a výskum, ktorý vedie k aplikácii priamo v praxi,“ uviedla Iveta Vasková, dekanka Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE. Dodala, že toto laboratórium je ukážkou modernizácie odboru metalurgia a prispieva k zatraktívneniu štúdia a jeho prepojenia s praxou.

Podľa riaditeľa spoločnosti Železiarne Podbrezová Výskumno-vývojové centrum Ľudovíta Pariláka model umožňuje vo vodnom roztoku študovať deje, ktoré sa odohrávajú v roztavenej oceli pri teplote 1600 stupňov Celzia. 

„Navyše vieme tieto procesy ovládať, matematicky popisovať, modelovať, simulovať. To znamená, že to je najvyšší spôsob výskumu a vývoja, ktorý sa potom dá priamo prenášať do praxe,“ zdôraznil profesor Parilák. Výsledky výskumu v novom laboratóriu podľa jeho slov umožnia, aby bola vyrábaná oceľ kvalitnejšia, čistejšia a taktiež pomôže pri vývoji nových akostí ocele podľa požiadaviek trhu.

Pre vybudovanie spoločného laboratória s FMMR TUKE sa rozhodli aj preto, že táto fakulta sa špecializuje na oblasť metalurgie a svojimi vedeckými výsledkami patrí medzi najlepšie spomedzi deviatich fakúlt Technickej univerzity v Košiciach.

„Toto laboratórium pomôže vychovávať nových odborníkov v oblasti metalurgie. Ak výchovu technicky orientovaných študentov podceníme, Slovensko môže mať už v blízkej budúcnosti vážny problém,“ upozornil výrobný riaditeľ Železiarní Podbrezová Miloš Dekrét. Podľa jeho ďalších slov aj takéto laboratórium môže pomôcť prilákať k štúdiu na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie viac mladých ľudí a poskytnúť im neskôr dobré uplatnenie.

(fek, do)

Zdroj: 
kosickespravy.sk