Opravy v Starom meste

Na základe upozornení občanov, poslancov, či po zistení z osobných pochôdzok Starého mesta boli zistené nedostatky v niektorých lokalitách. 

Keďže mestská časť nemá kompetencie, aby tieto nedostatky riešila sama, urgovala Magistrát mesta Košice. Kontrola lokalít členov samosprávy potešila.

Zrealizovala sa oprava prepadnutej cesty pri výjazde z dvora ulíc Pajorovej a Jarnej ulici na Československej armády pod podchodom, pribudol nový poklop kanalizácie na Zimnej ulici 17 a 19, opravené sú aj stĺpiky s reťazami na Magurskej ulici a na rohu ulíc Grešákova a Tajovského pribudol nový asfalt na chodníku.

(fek, sm)

Zdroj: 
kosickespravy.sk