Opravujú Myslavskú cestu

Čiastočne uzavretá, iba v jednom jazdnom pruhu, bude pre dopravu pravá strana Myslavskej cesty v smere Myslava – Nižný Klátov. 

Dôvodom je začatie prvej etapy stavebných prác súvisiacich s rekonštrukciou štátnej cesty III/3404 v dĺžke 1271 metrov, práce by mali trvať celkovo päť mesiacov. 

„Stavba rieši rekonštrukciu vozovky na pozemnej komunikácii, pričom ostane zachované jej súčasné smerové, výškové a šírkové usporiadanie. Rovnako ostane zachovaný počet a umiestnenie jazdných pruhov pred a za križovatkou. Podľa odborníkov na cestné komunikácie, po rekonštrukcii prispeje vozovka s novým dopravným značením významnou mierou k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti všetkých účastníkov cestnej premávky,“ informoval Miroslav Sambor z košického magistrátu.

Práce sú rozdelené do štyroch etáp. Pre potreby rekonštrukcie bude treba uzavrieť jeden jazdný pruh komunikácie, pričom doprava bude vedená striedavo obojsmerne v zostávajúcom jazdnom pruhu, a riadená cestnou svetelnou signalizáciou.

„Počas dopravnej špičky bude v prípade potreby doprava riadená regulovčíkmi, kvôli zabezpečeniu väčšej plynulosti cestnej premávky. Stavebné práce bude zhotoviteľ diela robiť vždy počas celého týždňa, teda od pondelka do nedele, celých päť mesiacov. Treba ale rátať aj s tým, že doba výstavby – rekonštrukcie Myslavskej cesty sa môže trochu predĺžiť, a to z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok počas stavebných prác,“ doplnil Miroslav Sambor. 

Zhotoviteľ diela už zriadil v uvedenom úseku zariadenie staveniska a začal vytyčovať inžinierske siete. Rozmiestnil aj dočasné dopravné značenia a prenosné semafory.

Stavebníkom je Mesto Košice, zhotoviteľom diela firma STRABAG a celková cena diela vrátane DPH je 1 059 758,95 eura.

(fek, ms

Zdroj: 
kosickespravy.sk