Nepotečie teplá voda

Výrobu tepla a cirkuláciu primárneho horúcovodného rozvodu na území mesta odstaví Tepláreň Košice v utorok 12. júna o 00:01 hodine. Celosystémová odstávka potrvá do štvrtka 14. júna do 24.hodiny a obnovenie dodávky sa predpokladá najneskôr do piatka 15. júna do 10.hodiny.

Celosystémová odstávka je zameraná na preverenie stavu a údržbu všetkých zariadení na výrobu tepla a teplej vody a ich distribúciu do jednotlivých rozvodných uzlov prostredníctvom tzv. primárnej teplovodnej siete. Len celosystémovým odstavením výrobných kapacít je možné vykonať komplexnú revíziu systému tak, aby boli vytvorené predpoklady bezporuchovej dodávky tepla a teplej vody počas celého roka, predovšetkým v chladných mesiacoch roka.

V pláne nie sú zahrnuté odstávky spôsobené nepredvídanými okolnosťami (tzv. poruchy). Snahou spoločnosti je minimalizovať dobu odstávky a aj preto budú tepelné siete uvádzané do prevádzky hneď po ukončení bežných opráv.

Predbežný harmonogram odstávok dodávky tepla z centrálneho zásobovania teplom v Košiciach je zverejnený na www.teko.sk.

Vykurovacia sezóna 2017/2018 sa oficiálne skončila 31. mája 2018. Spoločnosť Tepláreň Košice dodávala teplo 201 dní, od 22.septembra 2017 do 10. apríla 2018. Celkovo najnižšia priemerná denná teplota nameraná v tomto období v Košiciach bola dňa 27. februára 2018, kedy dosiahla hodnotu -9,9°stupňa Celzia.

Vykurovacia sezóna 2017/2018 bola oproti vykurovacej sezóne 2016/2017 kratšia o 29 dní.

(fek, teko)

Zdroj: 
kosickespravy.sk