Narcisy v meste

Deň, kedy si pripíname žltý kvietok narcisu na oblečenie ako symbol spolupatričnosti s ľuďmi bojujúcimi s rakovinou, pripadol tento rok na aprílový piatok - trinásteho. 

V uliciach slovenských miest dnes stretnete množstvo dobrovoľníkov s kasičkami a budete môcť prispieť do finančnej verejnej zbierky – Deň narcisov. Vyzbierané peniaze budú použité na pomoc onkologickým pacientom.  Tradičný Deň narcisov organizuje Liga proti rakovine a koná sa už 22 krát. Na Slovensku pribudne každoročne 34 000 ľudí s diagnózou rakovina. Liga proti rakovine už 28 rokov pomáha onkologickým pacientom. Môžu tak robiť i vďaka tradičným „narcisovým“ piatkom. Jedným z nich je i piatok 13-teho, kedy sa v uliciach miest a obcí po celej krajine bude nachádzať takmer 16 000 dobrovoľníkov, ktorí vám za ľubovoľný finančný príspevok pripnú symbol nádeje a prejavu solidarity – narcis.

AKO POMÔCŤ?

  • Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničiek dobrovoľníkov v deň konania Dňa narcisov – 13. apríla 2018. 
  • Zaslaním prázdnej SMS na číslo 848 v hodnote 3,- Eurá v sieti všetkých mobilných operátorov (Orange, Telekom, O2, Štvorka) – v termíne od 3.4. do 20.4.2018.
  • Zaslaním ľubovoľnej sumy na číslo účtu zbierky SK09 0900 0000 0054 5454 5454 – v termíne od 3.4. do 20.4.2018.
  • Online platbou cez darcovský portál https://lpr.darujme.sk/2251/ – v termíne od 3.4. do 20.4.2018.
  • Získaním virtuálneho narcisu cez www.zlavadna.sk - v termíne od 13.4. do 20.4.2018.

AKO ROZPOZNAŤ DOBROVOĽNÍKA? 
- Tyrkysovo – modré tričkos logom Ligy proti rakovine na chrbte, ktoré bude  mať oblečené dobrovoľník. 

-Identifikátor dobrovoľníka umiestnený na ľavej strane prednej časti trička, obsahujúci nápis „DOBROVOĽNÍK DN 2018“ a číslo dobrovoľníka. 

- Narcisy– symbol zbierky na rozdávanie za dobrovoľný príspevok – budú žltej farby s jemným oranžovým stredom so zeleným papierovým štítkom, na ktorom je napísané „22.ročník“ a rok „2018“. 

- Papierová pokladničkatmavožltej farby s bielo – modrou potlačou opatrená textom – Deň narcisov, 13. 4. 2018, #chcempomahat, a číslom registrácie zbierky, vydaným Ministerstvom vnútra SR. Každá pokladnička bude prelepená modrými ochrannými nálepkami so žltým nápisom Deň narcisov. Okrem toho sa na každej pokladničke nachádza logo Ligy proti rakovine a číslo pokladničky.

(lpr, em)

Zdroj: 
kosickespravy.sk