Glaukom je hrozba

KOŠICE - Ochorenie glaukóm/ zelený zákal predstavuje druhú najčastejšiu príčinu slepoty na svete. Celkovo ním trpia milióny ľudí rôznych vekových kategórií. Glaukóm sa tiež označuje ako tichý zlodej zraku, pretože je to ochorenie bez príznakov. 

Na  svete je v súčasnosti asi 8,4 miliónov slepých ľudí  v dôsledku glaukómu a odhaduje sa, že toto číslo do   konca  r. 2020 porastie až na  11,2  milióna  ľudí. Ochorenie často  prebieha  nepoznane, ticho, bez  varovných  príznakov pre  pacienta.   Zmeny  v dôsledku glaukómu  sú  nezvratné, preto   sa  kladie  veľký dôraz  na  prevenciu. Postihuje  všetky  vekové  skupiny  ľudí,  najväčší  výskyt  je  však  po 40. roku  života  a so  zvyšujúcim  vekom  sa  zvyšuje  aj  riziko  vzniku  tohto  ochorenia. Prevencia je nevyhnutná, do celosvetovej aktivity sa preto opäť zapája aj UNLP Košice a to nasledovne:                                                                                                                                                                                         
                                               Dňa 14.3.2018 (streda)   

budú  realizovať zamestnanci  Očnej kliniky bezplatné  merania  vnútroočného  tlaku: 

1.   na  Očnej  klinike  na  10.p.  , na  konziliárnej ambulancii , v čase  od  10,00   do 14,00 hod.
2.   na poliklinike  na  6.p.  , v čase  od 10,00  do 14,00 hod. 

Odmerať tlak si môžete nechať aj na Očnom oddelení UNLP Košice na Rastislavovej 43. To bude realizované:
                                                    Dňa 16.3. 2018 (piatok)

v priestoroch Pavilónu zdravia (pavilón XXVIII ) na očnom oddelení.

Meranie vnútroočného tlaku je dôležité pre včasný záchyt tohto ochorenia. Glaukóm (zelený  zákal) je skupina očných  ochorení zapríčiňujúca progresívne a nenávratné  poškodzovanie  zrakového nervu. Ak sa ochorenie nezistí a nelieči včas, postupne  dochádza  ku  zhoršovaniu  zrakových  funkcií a môže  dôjsť  až ku  slepote. Dôležitosť tejto  aktivity  teda spočíva  v tom,  že  včas  zistené  ochorenie    môže  pri  nasadenej  liečbe  zabrániť   poškodeniu  zraku a následnej slepote.

(is, em)

Zdroj: 
kosickespravy.sk