Funkčný mestský región

KOŠICE – V historickej aule UPJŠ na šrobárovej ulici v Košiciach sa v pondelok (4.12.2017), konal prvý workshop o Funkčnom mestskom regióne

Projekt „Funkčný mestský región,“ predstavili jeho tvorcovia Silvia Ručinská a Eva Výrostová z fakulty verejnej správy UPJŠ. V projekte ide o to, aby mesto viac spolupracovalo s obcami v jeho najbližšom okolí a tiež, aby obce mali podporu v svojich aktivitách od mesta. Na workshope odznelo množstvo údajov, ktoré už niekoľko mesiacov zbierali odborníci v okolitých obciach, ktoré by mohli byť zahrnuté v projekte „Funkčný mestský región.“ Oslovení starostovia sa zhodli na tom, že podpora prepojenia medzi mestom a obcami je potrebná, i keď nie všetky obecné problémy, dokážu v spolupráci s mestom riešiť. Projekt sa páči aj primátorovi Richardovi Rašimu, ktorý však upozornil, že i keď vie o požiadavkách obcí, nie všetky riešenia sú v kompetencii mesta: „Môžeme však nájsť vzájomnú výhodnosť mesta a obcí a môžeme pomôcť v školstve, turizme, doprave alebo zamestnanosti.“ Podľa zúčastnených, má prvý workshop význam v tom, že jasne špecifikovali oblasti v ktorých by mohla byť spolupráca mesta s obcami vzájomne výhodná.

(em)

Zdroj: 
kosickespravy.sk