Sándor Márai

11. apríla 1900 sa v Košiciach narodil Sándor Márai. Pripomenuli sme si 118 výročie jeho narodenia.

Zdroj: 
kosickespravy.sk