Drevený kostolík s relikviou

RUSKÁ BYSTRÁ – Drevené kostolíky na východe Slovenska sú unikátnymi stavbami, ktoré skutočne stoja za návštevu. Či ste ateisti, alebo veriaci, drevený kostolík každého očarí.

My sme v spolupráci s krajskou organizáciou cestovného ruchu www.kosiceregion.com  , navštívili čarovný gréckokatolícky drevený kostolík v Ruskej Bystrej v okrese Sobrance. Tento chrám je spolu s ďalšími 7 drevenými kostolmi Karpatského oblúka zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO a je to ďalšia pamiatka UNESCO, dostupná z Košíc do 100 minút. Drevený kostolík stojí na kopci nad dedinou a je zasvätený svätému Mikulášovi. Bol postavený na začiatku 18. storočia medzi rokmi 1720 až 1730. Ide o trojdielnu zrubovú stavbu so šindľovou strechou. Interiér v barokovom a rokokovom štýle pochádza zo začiatku 18. storočia.

Kostolík je obkolesený nádhernou prírodou, a je tak zaujímavou zastávkou pri turistických vychádzkach. Nás v chráme privítal farár Jozef, ktorý nás oboznámil s históriou kostola. Je síce malý, ale pre potreby tunajšej cirkvi úplne stačí. Je postavený z jaseňového dreva a i keď sa pôvodne nepoužívali kovové klince, pri opravách už majstri stolári, klince použili.

Má charakteristické trojpriestorové členenie so vstupnou predsieňou - babincom, loďou a polygonálne ukončenou svätyňou. Vstup do objektu kryje široký presah strešnej roviny vytvárajúci náznak otvorenej ochodze. Drevené stĺpiky, ktoré tu podopierajú strešnú konštrukciu, zdobí po celej ploche vyrezávaný lineárny dekór. Loď od babinca oddeľuje nezvyčajná konštrukcia drevenej stienky s bohato vyrezávanými stĺpikmi. Babinec je s loďou priamo prepojený po celej šírke a možno sa tak dostať do veže a na úzku emporu v lodi ktorá slúžila na manipuláciu s dreveným ramenom na ktorom v minulosti visel luster. Všetky priestory chrámu majú ploche stropy.
 

Interiér je skromne presvetlovaný štvorcovými okienkami s jednoduchou prevliekanou mrežou, sú situované na južnej stene a na troch stranách svätyne. Neskorobarokový ikonostas sa nachádzal asi v inom chrámovom objekte pretože jeho rozmery nie sú v súlade s priestorovým riešením lode a svätyne. Drevenú vyrezávanú architektúru ikonostasu zdobí polychrómia a stĺpiky s plastickým motívom ovíjajúceho sa viniča. Krajné ikony pre malú šírku lode umiestnili na bočných stenách. Kalvária sa spolu s radom prorokov pre nedostatočnú svetlú výšku priestoru nachádza šikmo pod stropom. Na cárskych dverách zo 17. storočia sú zobrazení štyria evanjelisti a výjav Zvestovania, po stranách sú ikony Kristus Pantokrátor a Bohorodička Hodegétria. Nad cárskymi dverami v rade sviatkov ikona Posledná večera a nad ňou v rade Deésis ikona Krista Veľkňaza po bokoch s orodujúcou Bohorodičkou a sv. Jánom Krstiteľom. Ikonostas ukončuje kalvária.
 

V strede presbytéria stojí bohato vyrezávaný a polychrómovaný prestol s centrálnym motívom ukrižovania. Vedľa neho je malý žertveník s ikonou Piety. V interiéri sa nachádzajú aj ďalšie ikony ako Bohorodička Hodegétria a sv. Mikuláš, ktoré vznikli pravdepodobne pred výstavbou chrámu a tak pravdepodobne pochádzajú zo staršieho objektu. Nachádza sa tu i relikvia – ostatky sv. Mikuláša (v ampulke je mok z jeho tela). Ak chcete drevený kostolík navštíviť, dohodnite si návštevu telefonicky u p. starostu Jána Sakuliča, tel.: 0918 476 274 alebo priamo v obci v dome č. 8 u p. Emílie Kaľaninovej.

(em, zdroj:Monika Homolová: Drevené kostoly na Slovensku zapísané v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO - využitie v regionálnej výchove a cestovnom ruchu )

 

Zdroj: 
kosickespravy.sk