Doučia študentov

Košice - Technická univerzita posúva svoju atraktivitu a kvalitu opäť dopredu. V spolupráci so združením Košice IT Valley zavádza pre Slovensko unikátne dovzdelávanie študentov v informačných technológiách. 

Zamerané je na študentov, ktorý neštudujú IT odbory. 

„V dnešnej dobe tvoria informačné technológie základ akéhokoľvek pokroku. Či hovoríme o hutníckom alebo strojárenskom priemysle všade je potrebné mať aspoň základy IT vzdelania. Napríklad hlavné jednotky dnešných automobilov tvoria počítače, ktoré vyhodnocujú správanie sa vozidla na ceste,“, uviedol výkonný riaditeľ Košice IT Valley – Pavol Miroššay.  

Len v IT sektore v Európskej únii chýba viac ako 350-tisíc odborníkov. Doplnkové štúdium Talent Academy, chce však rozvíjať IT znalosti u študentov mimo fakulty elektrotechniky a informatiky a zvýšiť ich tak uplatnenie. Prognózy pre rok 2020 hovoria dokonca o nedostatku vyše pol milióna odborníkov. Najväčší dopyt je po pracovníkoch, ktorý okrem silnej expertízy v obore, dokážu bez problémov pracovať s odborníkmi v IT.  

Stanislav Kmeť, rektor Technickej univerzity vidí v tomto spoločnom projekte so združením výrazné benefity: „V rámci slovenských univerzít je to unikátny projekt. Týmto krokom sledujeme trendy medziodborového vzdelávania a zvyšujeme tak atraktivitu našej univerzity a uplatnenie absolventov do praxe. Naši študenti sa tak budú môcť stať expertmi vo svojich študijných odboroch a navyše budú vybavení základnými znalosťami z IT.“  

Študentov čaká dvojsemestrálne vzdelávanie základov programovania, správy operačných systémov a sietí, po ktorom dostanú certifikát.

(fek, pm)

Zdroj: 
kosickespravy.sk