DORKA pomáha už 10 rokov

KOŠICE – Už 10 rokov na Slovensku fungujú Centrá pre obnovu rodiny Dorka, ktorých zriaďovateľom je organizácia Úsmev ako dar a Nadácia DeDo

„Najlepšia pomoc dieťaťu, je pomoc rodine,“ je mottom v centrách Dorky, ktorých je už na Slovensku päť. Prvú Dorku otvorili v roku 2007 v Košiciach na sídlisku KVP, v bývalej budove škôlky na Hemerkovej ulici. Postupne pribudli vo Zvolene, Prešove, Jasove a Dunajskej Lužnej. Plánujú otvoriť aj centrum Dorka v Šaci. Svoju budúcnosť vidia Dorky v rozširovaní zamerania pomoci a preto sa viac uberajú cestou sociálneho bývania a podnikania. Súčasťou pomoci mladým dospelým a matkám, sa tak stáva aj ich začlenenie na trh práce rozvojom rôznych pracovných zručností a návykov. „Cítime, že je čoraz viac mladých dospelých a matiek, ktoré sa nevedia uplatniť na trhu práce a preto sa im snažíme vytvárať príležitosti priamo v centrách Dorka, ale aj u našich partnerov. V sociálnom bývaní vidíme veľkú šancu pre tieto rodiny, bez takejto podpory by totiž dochádzalo oveľa častejšie k recidívam a všetko naše úsilie, ktoré sme venovali rodine v krízovom centre, by vyšlo nazmar,“ hovorí manažér pre zriadenie krízových centier Úsmev ako dar, Radoslav Dráb.

O tom, že tieto centrá majú zmysel, nepochybuje nikto. Potvrdila to i bývalá klientka takéhoto centra Katarína Gregová: „V Dorke som bola 3 roky, po dosť nešťastnom rozvode. Tu mi pomohli a ja som sa postupne aj so svojimi 4 deťmi postavila na nohy. Teraz bývam v podnájme, mám prácu a snažím sa maximálne ako sa dá. Dorke nikdy neprestanem byť vďačná,“ Do Dorky však naďalej chodieva, ale už ako lektorka. Učí tamojšie ženy šiť a tak môžu v svojej dielni vytvárať praktické veci.

(em)

Zdroj: 
kosickespravy.sk