Dôchodok sa opäť posúva

Pre rok 2017, bol stanovený vek odchodu do dôchodku na 62 rokov a 76 dní.

Od 1. januára 2018 sa dôchodkový vek opäť zvýši a v roku 2018 sa bude odchádzať do dôchodku vo veku 62 rokov a 139 dní. Vyplýva to z opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. 

Dôchodkový vek 62 rokov a 139 dní platí pre poistencov narodených po 31. decembri 1955. Výnimkou sú poistenci, ktorým sa zachováva znížený dôchodkový vek. To znamená, že znížený dôchodkový vek poistencom, ktorí pracovali potrebný počet rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie, I. a/alebo II. kategórie funkcií a ženám podľa počtu vychovaných detí, sa aj naďalej zachováva.

(em)

Zdroj: 
kosickespravy.sk