Čitateľ / reportér

Viete o zaujímavých udalostiach alebo máte informácie o ktoré by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi? Využite nasledovný kontaktný formulár a podeľte sa o Vaše postrehy.

K správe máte možnosť nahrať jednu fotografiu. Formát fotografie musí byť .jpg a nesmie byť väčší ako 1 MB.
Subory musia mať menej ako 1000 KB.
Povolené typy súborov: jpg.
Pokiaľ zaškrtnete túto možnosť. Redakcia neuvedie Vaše kontaktné informácie pod správou a využije ich iba čisto pre vlastné účely. (Napríklad v prípade potreby kontaktovať Vás.)