Balíčky pre chudobných

Košice - Spolu 19-tisíc potravinových balíkov o váhe 257 ton  roznesú pracovníci Arcidiecéznej charity Košice v desiatich okresoch východného Slovenska. 

Každý potravinový balík o váhe 13,5 kilogramu obsahuje ryžu, olej, cestoviny, šošovicu, hrach, fazuľu, múku, instantné polievky, sušené mlieko, sardinky, tiež paštétu, guláš a bravčové mäso v konzervách. Spolu 21 druhov trvanlivých potravín.

„Distribúcia, ktorú zabezpečujeme, prebieha po tretíkrát tohto roku opäť v okresoch Košice II, Košice  III, Košice IV, Michalovce, Prešov, Sabinov, Snina, Sobrance, Stropkov, Vranov nad Topľou a je určená pre vyše 7 400 príjemcov, predovšetkým rodín,“ uviedol riaditeľ Ing. Cyril Korpesio.

Príjemcami podľa zoznamov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny sú prioritne rodiny s nezaopatrenými deťmi, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Sú medzi nimi tiež príjemcovia pomoci v hmotnej núdzi, ktorí sú invalidní, s ťažkým zdravotným postihnutím alebo dovŕšili vek s nárokom na starobný dôchodok, zároveň však nemajúci príjem zo zárobkovej činnosti.

Rodina s 1 nezaopatreným dieťaťom má nárok na 2 potravinové balíčky, rodina s 2 až 3 nezaopatrenými deťmi na 3 potravinové balíčky, rodina s 4 a viac nezaopatrenými deťmi na 4 potravinové balíčky.

(fek)

Zdroj: 
kosickespravy.sk