Autobusy v kraji po novom

KOŠICE - V nedeľu 10. decembra 2017 začínajú platiť nové cestovné poriadky v pravidelnej prímestskej, zahraničnej a mestskej hromadnej doprave, ktoré na území Košického kraja prevádzkujú spoločnosti  eurobus, a.s. Košice a ARRIVA Michalovce a.s.

Spoločnosti eurobus a.s. Košice aj ARRIVA Michalovce a.s. oznámili, že dochádza k pravidelnej zmene cestovných poriadkov v prímestskej, zahraničnej a mestskej hromadnej doprave. Prosia všetkých cestujúcich, aby si vo vlastnom záujme vopred skontrolovali linky a spoje, ktorými plánujú cestovať.

 

Konkrétne zmeny v cestovných poriadkoch sú výsledkom parciálnych porád, ktoré organizuje odbor dopravy Úradu Košického samosprávneho kraja pravidelne vo všetkých častiach kraja. Stretávajú sa na nich zástupcovia odboru a dopravcov s primátormi a starostami miest a obcí, aby spoločne riešili pripomienky občanov k dopravným službám vo verejnom záujme.

„Realizovaných zmien je niekoľko stoviek a ich zámerom je nielen zohľadniť požiadavky cestujúcej verejnosti a obcí, ale najmä vytvárať komplexný systém verejnej dopravy. Rozsah služieb dlhodobo zásadne nemeníme, len upravujeme podľa Plánu dopravnej obslužnosti a pripomienok dopravcov, starostov a cestujúcich,“ vysvetlil Radovan Hužvík z odboru dopravy Úradu KSK.

 

Niekoľko výrazných zmien:

·         Nové autobusové spoje v nedeľu ráno z Rožňavy do Košíc a v nedeľu na obed späť

·         Zachované zastavovanie regionálnych rýchlikov v Krompachoch aj po otvorení mosta cez Ružín, ktoré sa podarilo Odboru dopravy Úradu KSK dohodnúť so Železničnou spoločnosťou Slovensko a.s. Zlepšenie autobusových prípojov k vlakom do Krompách.

·         Zlepšenie autobusových prípojov z Hnileckej doliny do Margecian, najmä ráno.

·         Obnova dopravného autobusového spojenia cez Ružínsky most (aj do Opátky).

·         Zavedenie víkendových spojov z Parchovian do Trebišova na pracovné zmeny, s možnosťou prestupu na vlakové prípoje v Trebišove a autobusové prípoje v Hriadkach -  v smere na Michalovce aj na Košice.

 

(zb, em)

Zdroj: 
kosickespravy.sk